lubelskie

Zawieprzyce | Budynek Lamusa

Jest to budynek z ciekawą historią. Pochodzi z początku XX wieku lub końca XIX wieku. Przed wojną i po wojnie był to Urząd Gminy, następnie budynek kupiła GS, uruchomiono tam m.in. rozlewnię wód. Przed wojną znajdował się przed nim obelisk ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Budynek wygląda jak dworek, co stanowi wyjątek w okolicy. Opis …

Zawieprzyce | Budynek Lamusa więcej »

Strzyżewice | Spichlerz w zespole dworsko parkowym

Spichlerz wybudowany został około 1870-1880 roku. Znajduje się na terenie zespołu dworsko parkowego w jego południowo zachodniej części. Na przełomie XIX i XX wieku własność rodziny Kołaczkowskich, po wojnie użytkowany przez Gminną Spółdzielnie SCh w Strzyżewicach. Funkcja pierwotna spichlerz na zboże. W czasach PRL punkt skupu i magazyn zbożowy. Obecnie budynek jest własnością Gminy Strzyżewice. …

Strzyżewice | Spichlerz w zespole dworsko parkowym więcej »

Ryki | Dom Młynarza

Drewniany dom, planowany jako mieszkanie dla młynarza, został zasiedlony przez rodzinę Skalskich, Dzięki bogatym stosunkom towarzyskim, jakie utrzymywali przed wojną synowie Władysława Skalskiego, dom często odwiedzały elity z bliskich garnizonów. Bywał tam dowódca dęblińskiej Szkoły Podchorążych Lotnictwa płk pilot Jerzy Grabiński a pisarz pilot Janusz Meissner, który uważał Mieczysława Skalskiego za „zacnego przyjaciela”, przyjeżdżał wielokrotnie …

Ryki | Dom Młynarza więcej »

Rejowiec Fabryczny | Zabytkowy dworek z końca XIX wieku

Dworek, będący siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury, wymaga generalnego remontu i dostosowania do potrzeb społeczności, szczególnie osób z niepełnosprawnością ruchową. W ośrodku, oprócz zajęć artystycznych, mają również miejsce warsztaty edukacyjne oraz gry terenowe na temat dworku, jego dawnych właścicieli – Morawskich i Kiwerskich oraz przynależnych terenów (zabytkowego Parku Dworskiego). Opis powstał dzięki Panu Adamowi z Rejowca

Puławy | Muzeum Oświatowe

Jest wpisany do rejestru zabytków od 1984 roku jako szkoła wiejska wybudowana na początku XIX w; z fundacji Izabeli Czartoryskiej. Autorem projektu był Piotr Aigner, który m.in. zaprojektował kościół na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Do roku 1969 budynek nie zmienił przeznaczenia. Później nie był użytkowany. Obecnie obiekt nie jest w pełni wykorzystany, od lat …

Puławy | Muzeum Oświatowe więcej »

Podzamcze | Pałac

Pałac powstał w końcu XVIII w. Od tego czasu przeżywał czasy swojej świetności, był stale zamieszkiwany i przebudowywany przez swoich właścicieli. Wewnątrz znajdowała się sala balowa, pokój bilardowy, jadalnia, oranżeria przestrzeń dookoła pałacu stanowił park w stylu barokowym, z ciekawymi okazami drzew, alejkami spacerowymi i fontanną. Po II wojnie światowej, od 1944 r. w pałacu …

Podzamcze | Pałac więcej »

Modliborzyce | Zabytkowa Synagoga

Jedna z piękniejszych synagog w Polsce, wybudowana ok. 1760 r. Jedyny ocalały budynek na terenie powiatu janowskiego przypominający wielokulturowość regionu; do II Wojny Światowej niemal połowę mieszkańców Modliborzyc stanowili Żydzi. Budowla ma bardzo ciekawą bryłę – front i przybudówka są dwukondygnacyjne, natomiast część środkowa, w której znajdowała się kwadratowa sala modlitwy – jednokondygnacyjna. Całość wybudowano …

Modliborzyce | Zabytkowa Synagoga więcej »

Lublin | Czerwona Karczma – Karczma „Budzyń”

We wsi królewskiej Tatary za mostem na Bystrzycy od XVI wieku wzmiankowana była karczma Budzyń, zapewne drewniana, po zniszczeniu podczas najazdu szwedzkiego, odbudowano obiekt murowany pod  nazwą Czerwoną Karczmą. Budynek został założony na typowym rzucie litery T. z częścią mieszkalno-wyszynkową w skrzydle frontowym i ze stykającym się z nim „stanem” mieszczącym niegdyś boksy dla koni …

Lublin | Czerwona Karczma – Karczma „Budzyń” więcej »

Lublin | Dworek Grafa

Dworek powstał w XIX wieku. Wzniesiono go na miejscu wcześniejszego, drewnianego zabudowania. Jego fundatorem był Emanuel Graf, dziedzic majątku Tatary. Dwór w dożywociu otrzymała Feliksa z Hubickich Grafowa, żona zmarłego Emanuela. Po jej śmierci w 1874 roku działkę wraz z dworem otrzymał Władysław Graf. Na Tatarach rozpoczął budowę nowego dworu, który stoi po dziś dzień. …

Lublin | Dworek Grafa więcej »

Lublin | Trybunał Główny Koronny

Lublin dzięki Trybunałowi stał się centrum prawniczym Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wraz z upadkiem ośrodków uniwersyteckich kształcących prawników, to sala trybunalska stała się dla wielu palestrantów uniwersytetem, tutaj właśnie stawiali swoje pierwsze kroki i nabywali praktyki. Obecnie w budynku dawnego Trybunału Koronnego mieści się Pałac Ślubów, a w podziemiach – dawnej piwnicy-winiarni i więzieniu – Lubelska Trasa …

Lublin | Trybunał Główny Koronny więcej »

Scroll to Top
Skip to content