O Konkursie

„Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Weź w nim udział i pokaż nam zabytek w Twojej okolicy, któremu warto przywrócić świetność. Opowiedz nam w jaki sposób mógłby zostać wykorzystany w przyszłości, jak może służyć Tobie i Twojej społeczności.  Możesz wykreować jego nową funkcję społeczną. Twoje zgłoszenie ma szansę na realizację!

Konkurs „Nasz Zabytek” jest podzielony na dwie części: 

 • I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie; 
 • II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.  

Dzięki Twojemu zaangażowaniu zwycięski zabytek  może zostać odremontowany i  zaadaptowany zgodnie z Twoim pomysłem.  Dzięki temu Ty, Twoi bliscy, przyjaciele i sąsiedzi zyskacie nowe, atrakcyjne miejsce wspólnych spotkań i inicjatyw. Zaangażuj się, weź sprawy w swoje ręce i zostań lokalnym bohaterem. Zachęć innych do udziału w konkursie. Stwórzcie wspólnie miejsce, które będzie wartością dla każdego mieszkańca.

Ważne – zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranej przez Ciebie  funkcji społecznej. 

Obecnie Fundacja Most the Most prowadzi pilotaż konkursu „Nasz Zabytek” w województwie dolnośląskim i podlaskim. Po pilotażu Fundacja planuje ogłosić konkursy w kolejnych województwach. 

Dlaczego warto się zaangażować?

Udział w konkursie „Nasz Zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły. Pobudź wyobraźnię. Poczuj, że masz wpływ na własne otoczenie, a Twoje zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Twoje zgłoszenie ma szansę wygrać, a Ty zostać lokalnym bohaterem.

Dla kogo? 

Dla każdego, kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne.

Weź udział w konkursie

Pilotaż dla Dolnego Śląska i Podlasia

I Konkurs

Zgłoś zabytek w swoim województwie
Nabór zgłoszeń został zakończony 5 lipca 2021 r.
W pilotażu I Konkursu Nasz Zabytek zwyciężyły – Dwór w Niećkowie na Podlasiu i Pałac w Kiełczynie na Dolnym Śląsku.

Rozejrzyj się. Czy w Twojej okolicy jest zabytek, który wymaga remontu, modernizacji, rewaloryzacji? Może codziennie mijasz takie miejsce i myślisz „szkoda, że stoi takie puste, smutne i zaniedbane”. Teraz możesz to zmienić. Jak?

* zabytek nieruchomy (z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, kurhanów), wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, który jest własnością publiczną (np. jednostki samorządu terytorialnego – gmina, powiat, województwo; Skarb Państwa).

Nie wiesz czy zabytek, który chcesz zgłosić jest wpisany do rejestru zabytków lub ewidencji? Możesz to sprawdzić w:

Masz wątpliwości? Zajrzyj do zakładki Pytania i odpowiedzi. Znajdziesz tam zestaw szczegółowych informacji.

II Konkurs

Zgłoś pomysł
dla Dworu w Niećkowie na Podlasiu i Pałacu w Kiełczynie na Dolnym Śląsku.
od 27 września 2021 r.

Zabytek z Twojej okolicy wygrał w I Konkursie? Świetnie! Teraz czas na decyzję, jak ma służyć Tobie i Twojej społeczności. Wymyśl jak nadać mu nowe życie!

1.

Wykreuj pomysł.*

2.

Wypełnij zgłoszenie. 

3.

Zachęć bliskich, sąsiadów, żeby również przesłali nam swoje pomysły.

*Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka punktów, które Ci pomogą:

 • Zastanów się jak dzięki Twojemu pomysłowi to miejsce może służyć Tobie i Twoim sąsiadom. W jaki sposób odpowiada na Wasze potrzeby?
 • Czy i w jakim zakresie zakłada współpracę społeczności lokalnej?
 • Jakim grupom społecznym ma służyć? Czy będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością?
 • Jaki masz pomysł na rozreklamowanie nowej funkcji zabytku wśród lokalnej społeczności? A może patrzysz dalej i warto go promować wśród turystów?
 • Jak Twój pomysł przyczyni się np. do lepszego zagospodarowania Twojej okolicy, upiększenia jej lub do zwiększenia jej atrakcyjności turystycznej, rozwoju społeczno-gospodarczego? 

Harmonogram

Aktualnie prowadzimy pilotaż w województwie dolnośląskim i podlaskim. 

07/06/2021

I Konkurs
start

Rozpoczęcie naboru zgłoszeń zabytków z województwa dolnośląskiego i podlaskiego

07/06/2021
05/07/2021

I Konkurs

Zakończenie naboru zgłoszeń

05/07/2021

I Konkurs
finał

Ogłoszenie zwycięskich zabytków w województwie dolnośląskim i podlaskim

II Konkurs
start

Rozpoczęcie naboru zgłoszeń – konkurs na funkcję zwycięskiego zabytku

II Konkurs
finał

Ogłoszenie wyników

Pytania i odpowiedzi

W konkursie możesz zgłosić zabytek nieruchomy (z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, kurhanów). Musi on być wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie może wygrać tylko taki zabytek, który jest własnością publiczną.

Zabytkiem nieruchomym może być pojedynczy obiekt, ale też zespół budynków, elementy, które wzbogacają krajobraz miejski i wiejski, założenie urbanistyczne lub zabytkowy układ przestrzenny.

Mogą to być na przykład:

 • dzieła architektury i budownictwa – np. dwory, obiekty użyteczności publicznej, mieszkalne i gospodarcze, pałace; 
 • dzieła budownictwa obronnego – np. twierdze i ich elementy, forty, fortyfikacje zamków i dworów obronnych;
 • obiekty techniki i przemysłowe – np. hale produkcyjne i obiekty towarzyszące w zespołach fabrycznych, parowozownie, kotłownie, wieże szybowe w kopalniach, młyny, wiatraki, wodociągowe wieże ciśnień, elektrownie, gazownie i wodociągi;
 • parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni;

Źródła: https://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/czym-jest-zabytek-i-jakie-sa-jego-rodzaje/; https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/Definicje%20poj%C4%99%C4%87%20u%C5%BCytych%20w%20zestawieniu%20r%C3%B3%C5%BCnych%20typ%C3%B3w%20zabytk%C3%B3w%20nieruchomych.pdf

Czy dany obiekt jest zabytkowy możesz sprawdzić w: 

To taki zabytek, którego właścicielem jest publiczna jednostka (np. jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa).

Jest kilka możliwości. Spróbuj zapytać w urzędzie gminy, na której terenie znajduje się zabytek.  Jeśli znasz numer księgi wieczystej zabytku, własność możesz sprawdzić bezpłatnie w serwisie prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wtedy na pytanie w formularzu o własność, zaznacz odpowiedź „Nie wiem”. Sprawdzimy to podczas oceny zgłoszeń.

Nazwa jest nam potrzebna, żebyśmy mieli pewność, który zabytek zgłaszasz. Jeśli zabytek nie ma nazwy własnej, możesz wpisać jego rodzaj. Np. dom mieszkalny, kamienica, dworek, pałac itp. 

Zgłoszenie może wysłać osoba fizyczna. To oznacza, że nie możesz wysłać zgłoszenia w imieniu organizacji, firmy, stowarzyszenia, fundacji lub występując jako właściciel zabytku.

Tak, załącz chociaż jedno zdjęcie. Musimy zobaczyć zabytek, który zgłaszasz. 

Jeżeli nie możesz wykonać zdjęć samodzielnie, poszukaj w internecie. Jeśli będziesz dołączać zdjęcia z internetu, pamiętaj, żeby zaznaczyć, że to nie Ty jesteś ich autorem. Podaj też źródło – np. link do strony ze zdjęciem.

Zdjęcia, które wykonasz samodzielnie, będziemy mogli umieścić na mapie zabytków na naszej stronie internetowej. Chcemy pokazać innym miejsce, które jest dla Ciebie ważne.

Nie. To opcja dodatkowa.

Zdjęcia do zgłoszenia musisz mieć zapisane na urządzeniu, z którego będziesz je wypełniać.  Może to być komputer, komórka, tablet. W formularzu zgłoszeniowym przygotowaliśmy dla Ciebie rubrykę, w której należy załączyć zdjęcia. Po kliknięciu w nią, zobaczysz możliwość wybrania plików.

Tak. Wypełnij jeszcze raz formularz zgłoszeniowy i załącz do niego dodatkowe zdjęcia.

Nie.

Zdjęcia muszą być w formie elektronicznej (z końcówką .png, .gif, .jpg, .pdf lub .jpeg). Maksymalny rozmiar jednego zdjęcia to 1 MB. Możesz to sprawdzić klikając na plik zdjęciowy prawym przyciskiem myszy, a następnie „Właściwości”.

Użyj jednego z popularnych transferów plików przez internet. Możesz załączyć tam wideo i wygenerować link. Wtedy wystarczy, że skopiujesz link i wkleisz go do formularza zgłoszeniowego. 

Możesz również umieścić film w jednym z serwisów do umieszczania wideo i dołączyć w zgłoszeniu link do Twojego filmu.

W pierwszej kolejności sprawdzimy czy zabytek spełnia kryteria formalne. Czyli czy jest własnością jednostki publicznej oraz czy jest wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.

Następnie zapoznamy się z Twoim opisem zabytku, uzasadnieniem zgłoszenia i zdjęciami lub wideo. 

Skontaktujemy się również z właścicielem zabytku, żeby sprawdzić czy możliwa będzie dalsza współpraca.

Nie ma ograniczeń co do  liczby zgłaszanych zabytków. 

Tak. 

Osoba, która nie ma dostępu do internetu może zgłosić zabytek przez telefon.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy pod numerami: 22 47 55 111 lub +48 517 884 088 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Dofinansowanie może otrzymać właściciel zabytku wybranego w I Konkursie. Przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do funkcji wybranej w II Konkursie. Pamiętaj, że to Ty i lokalna społeczność zgłaszacie zabytek i to jak ma Wam w przyszłości służyć.

Biorąc udział w Konkursie „Nasz zabytek” to Ty masz głos. Możesz zaproponować zabytek, który zyska nowe życie i będzie służyć Tobie i lokalnej społeczności. Masz szansę zaangażować się w projekt, z którego efektu Ty i Twoi bliscy oraz sąsiedzi będziecie korzystać przez lata. Możesz realnie poprawić swoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem.

Fundacja Most the Most prowadzi pilotaż w województwie dolnośląskim i podlaskim. Wkrótce będziemy ogłaszać konkursy w kolejnych województwach. Śledź naszą stronę i media społecznościowe, żeby być na bieżąco.

Zachęcamy do składania zgłoszeń indywidualnie. Pokaże nam to jak duże jest zainteresowanie mieszkańców danym zabytkiem.

Jeśli zabytek z tego województwa jest Ci bliski, zgłoś go. Chętnie zapoznamy się z Twoim zgłoszeniem i pomysłem. Pamiętaj jednak o celach konkursu, które nawiązują do odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności.

Jeśli nie ma tu odpowiedzi na Twoje pytanie, napisz do nas: naszzabytek@mostthemost.pl


Przewiń do góry