Krzyżowice | Park Pałacowy

Park pałacowy jest integralną częścią terenu, na którym mieści się Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

W centrum parku znajduje się pałac z XVIII w., w którym obecnie mieści się szkoła. Od wielu lat trwają sukcesywne prace remontowe na terenie pałacu, którego pomieszczenia są wykorzystywane jako sale dydaktyczne.

W zespole pałacowym, po znacjonalizowaniu w 1945 roku, mieściły się różne instytucje oświatowe. Najpierw w 1946 r. Uniwersytet Wrocławski utworzył tu Ośrodek Doświadczalny Wydziału Rolnego, następnie 1953 r. zespół przeszedł w posiadanie Kuratorium Oświaty i Wychowania i powstało Technikum Rolnicze.

Jest zegar, czas na wieżę. Te słowa zawierają długą historię starań społeczności szkolnej i lokalnej
o odrestaurowanie wieży powstała w 1854 r., ale stylizowana jest na gotyk. Jest to przykładem nielicznych w Polsce wież mających funkcje obronne i mieszkalne. Wchodzi się do niej z sali lekcyjnej, w której odbywają się lekcje historii. Z wieży, jeszcze do niedawna, uczniowie mogli obserwować najbliższą okolicę i czuć się jak na dachu świata. Uczniowie uczą się w zabytkowych salach. Wiele treści nauczania, czy to w technikum rolniczym, weterynaryjnym, hotelarskim, logistycznym, czy architektury krajobrazu mogłoby być realizowanych właśnie w wieży. A uczniowie mieszkający w szkolnym internacie mogliby nauczyć się tajników astronomii w zorganizowanym na niej obserwatorium astronomicznym.

Wieża stała się symbolem miejsca, rozpoznawana przez mieszkańców, uczniów, a także licznie przybywających
Dolnoślązaków. Jest punktem orientacyjnym w terenie. Mimo, że stanowi integralną część pałacu, nie została
odrestaurowana podczas ostatniego gruntownego remontu przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe
Wrocławskie i czeka na swoją kolej. Dziś jest wyłączona z użytku z powodu złego stanu schodów i przez to praktycznie niedostępna. Było kilka prób i starań, aby ją wyremontować, ale się nie udały. Tym bardziej, wielu osobom, uczniom, nauczycielom i mieszkańcom leży na sercu jej los, a ząb czasu gryzie wieżę bezlitośnie. Zwłaszcza padające od zachodu deszcze, wypłukują niezabezpieczoną elewacją cegłę. Uczniowie od lat słuchają kuranta wybijającego z wieży godziny. Został on przywrócony wieży 10 lat temu staraniem społeczności lokalnej. Teraz czas na wieżę, ale to przedsięwzięcie wymagające wsparcia. Czas upływa w Krzyżowicach.

W ostatnim roku został opracowany projekt rewitalizacji układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego. Ten piękny projekt został zatwierdzony do realizacji przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków i czeka na wykonanie.
Brak środków na ten cel uniemożliwia nam wdrożenie zaplanowanych działań w życie, a przez to poprawę bezpieczeństwa młodzieży na terenie szkoły oraz odwiedzających nas turystów.

Odbudowanie i renowacja układu komunikacyjnego pozwoli na stworzenie przepięknej perełki na mapie dolnośląskich pałaców.
Dla mieszkańców i turystów byłaby to nie lada atrakcja turystyczna, pozwalająca, po pokonaniu
kilkudziesięciu schodów obserwować okolicę góry Ślęży i Wrocławia z najwyższej wieży w okolicy.

Opis powstał dzięki pani Magdalenie z Kątów Wrocławskich i pani Stefanii z Krzyżowic.

Scroll to Top
Skip to content