Legnica | Brama (baszta) Chojnowska

Brama Chojnowska położona jest w obrębie historycznego ośrodka miejskiego Legnicy, w części zachodniej przy skrzyżowaniu ul. Chojnowskiej i Gwarnej. Wejście znajduje się od ul. Gwarnej.

Wieża została wzniesiona ok. XV wieku. Flankowała usytuowaną obok bramę przejazdowa wkomponowaną w mury miejskie i pełniła funkcje obronne – wieży strzelniczej.

Od czasu powstania ulegała licznym przebudowom i adaptacjom. W prowadzone zmiany nie wpłynęły jednak znacząco na kształt obiektu. W chwili obecnej obiekt jest niezagospodarowany.

Brama Chojnowska jest jednym z najbardziej znanych zabytków w naszym mieście. Niestety jest ona niedostępna do użytku ze względu na swój stan. Mieszkańcy miasta cyklicznie zwracają uwagę na potrzebę zagospodarowania budynku i przywrócenia go do wykorzystania na użytek lokalnej społeczności. Z pewnością baszta stanowi swojego rodzaju element lokalnej tożsamości co jeszcze bardziej podkreśla potrzebę przywrócenia jej do użytku mieszkańców Legnicy.

Opis powstał dzięki panu Grzegorzowi z Legnicy.

Scroll to Top
Skip to content