POZNAJ
NASZE
PROJEKTY!

zdjęcie grupowe - dzieci, młodzież i opiekunowie; w centralnej części Adam Sztaba.

Obóz muzyczny Most the Music 2024

Finał Programu rozpoczął się od obozu muzycznego dla wszystkich chórzystów Most the Music z całej Polski. Od 23 do 29 czerwca…

ZOBACZ
ZGŁOSZONE
OBIEKTY

ZOBACZ
ZGŁOSZONE
OBIEKTY

MAPA ZABYTKÓW

O NAS

Czerpiemy z przeszłości w budowaniu lepszego jutra.
Przywracamy zapomnienie w pamięć, ruinę w piękno, smutek w radość.
Każdego dnia zmieniamy świat wokół siebie.
Razem łączymy pokolenia!

Dlaczego Most the Most?

Jesteśmy

mostem między przeszłością
i przyszłością. Wspieramy kulturę, odnawianie zabytków i nadawanie im nowych funkcji społecznych.

Integrujemy

wszystkie pokolenia Polaków
wokół naszej historii, tradycji, kultury i dziedzictwa narodowego.

Pokazujemy

światu osiągnięcia Polski i Polaków. Budujemy dumę z naszej historii i kultury, naszych przodków i ich dokonań.

Inicjujemy

współpracę wielu środowisk
i partnerów, bo wspólnie możemy więcej, a nawet najwięcej.

MISJA

Budujemy kapitał społeczny poprzez wspieranie kultury,
twórców i międzypokoleniowej współpracy.

WIZJA

Chcemy być mostem między przeszłością i przyszłością,
inspiratorem i integratorem społeczeństwa na rzecz kultury.


Nasze cele

Zakres działania Fundacji Most the Most

Zaangażowanie społeczne

Budowanie zaangażowania oraz aktywizacja
lokalnej społeczności do działań wokół ich potrzeb.
Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Inicjowanie współpracy

Inspirowanie do międzypokoleniowej współpracy
na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
Integracja Polaków wokół naszej historii i tradycji.

Ochrona dziedzictwa

Ratowanie zabytków, nadawanie im nowego życia
i funkcji społecznych poprzez przystosowanie ich
do nowoczesnego użytku.

Wspieranie edukacji

Budowanie świadomości o wartości dziedzictwa kulturowego.
Budowanie postaw, wśród młodych ludzi, ukierunkowanych na szacunek
do historii i tradycji oraz dumę z nich.

Zrównoważony rozwój

Wspieranie zrównoważonego rozwoju, lokalnych projektów,
stymulowanie lokalnej gospodarki
i działalności społeczno-kulturalnej.

Promocja Polski

Pokazywanie światu osiągnięć Polski i Polaków, polskiej historii i tradycji,
które są rdzeniem historii Europy i świadectwem naszego dziedzictwa. Budowanie dumy z naszego kraju i jego historii.


Nasz Zespół

Poznajmy się!

Tomasz Bujak

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

fundacja@mostthemost.pl

Karolina Mrówka

DYREKTOR OPERACYJNY

karolina.mrowka@mostthemost.pl

Martyna Krawczonek-Kosior

MENEDŻER DS. KOMUNIKACJI I PR

Komunikacja:
Program Most the Music
Konkurs Nasz Zabytek
+48 532 359 018; martyna.krawczonek@mostthemost.pl

Róża Zabojszcz

MENEDŻER DS. KOMUNIKACJI I PR

Koordynacja i komunikacja:
Współbrzmienia
Mocarze Sztuki
+48 532 390 627; roza.zabojszcz@mostthemost.pl 

Anna Wojtaszek

KOORDYNATOR DS. PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH

Koordynacja:
Program Most the Music
Darowizny
+48 532 390 629; anna.wojtaszek@mostthemost.pl

Katarzyna Majcherek

KOORDYNATOR BIURA FUNDACJI

Koordynacja:
sprawy administracyjne i organizacyjne
Wsparcie projektowe:
Konkurs Nasz Zabytek
+48 532 390 630; katarzyna.majcherek@mostthemost.pl

Maciej Seniw

MENEDŻER DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Koordynacja:
Współbrzmienia
+48 532 390 625; maciej.seniw@mostthemost.pl

Łukasz Szczepaniak

MENEDŻER DS. KOMUNIKACJI I PR

Wsparcie komunikacyjne i projektowe:
Mocarze Sztuki
Nasz Zabytek
Współbrzmienia
Most the Music
+48 532 359 019; lukasz.szczepaniak@mostthemost.pl

Filip Czarnecki

MENEDŻER DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
(W 2024 roku
przebywa na bezpłatnym urlopie)

Brygida Ślabska

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Brygida jest menedżerem
z 16-letnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi departamentami, których zadania skupione były głównie wokół zarządzania zakupami.

Martyna Krawczonek-Kosior

MANAGER ds. KOMUNIKACJI i PR

Martyna posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji i public relations. Z sukcesem zajmowała się wszystkimi aspektami efektywnej komunikacji.

Róża Zabojszcz

MANAGER ds. KOMUNIKACJI i PR

Róża posiada ponad 18-letnie doświadczenie w pracy w obszarze marketingu i komunikacji. Zdobyła solidne doświadczenie w pracy w korporacjach oraz we własnej firmie.
Od lat zajmuje się marketingiem w kanałach online i offline. 

Anna Wojtaszek

KOORDYNATOR ds. PROJEKTÓW

Anna posiada doświadczenie w obsłudze biur zarządu. W Fundacji współuczestniczy w organizacji i obsłudze konkursów, zdobywa doświadczenie z zakresu zarządzania projektami społecznymi.

Maciej Seniw

MANAGER DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”. Ukończył studia podyplomowe z: Zarządzania Kulturą, Administracji publicznej z elementami e-administracji oraz Zarządzania Oświatą.

Wojciech Dzięgiel

MANAGER DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Wojciech jest skutecznym kierownikiem projektów z doświadczeniem w sektorach prywatnym, publicznym i non-profit. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu innowacyjnych projektów.

Katarzyna Majcherek

KOORDYNATOR BIURA FUNDACJI


Katarzyna jest z wykształcenia architektem, studiowała również na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracując w biurze architektonicznym zdobywała doświadczenie zarówno z zakresu zadań administracyjnych, współpracy z klientami jak i opracowywania projektów technicznych.

Łukasz Szczepaniak

MANAGER DS. KOMUNIKACJI I PR


Absolwent Akademii Sztuk Pięknych na kierunku „Projektowanie graficzne” w Warszawie oraz w Rzymie. Specjalizuje się w szeroko rozumianej komunikacji wizualnej – w spektrum pomiędzy językiem sztuki a wizerunkiem i PR, skupiając się wokół budowania przekazu za pomocą znaków, kolorów i innych form plastycznych.

Filip Czarnecki

MANAGER DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
(W 2024 roku przebywa na bezpłatnym urlopie)

Filip zdobył doświadczenie w kompleksowej realizacji projektów marketingowych, wydarzeń biznesowych, kulturalnych i sportowych w kraju i za granicą, zarówno dla sektora prywatnego, jak i spółek Skarbu Państwa.

Scroll to Top
Skip to content