POZNAJ
NASZE
PROJEKTY!

Wieczór klasyki w Drawsku Pomorskim

Wyjątkowy koncert muzyki klasycznej odbył się 21 września br. w Drawsku Pomorskim. Koncert był nie tylko ważnym wydarzeniem artystycznym, ale także naszą formą podziękowania mieszkańcom miejscowości…

ZOBACZ
ZGŁOSZONE
OBIEKTY

ZOBACZ
ZGŁOSZONE
OBIEKTY

MAPA ZABYTKÓW

O NAS

Czerpiemy z przeszłości w budowaniu lepszego jutra. Przywracamy zapomnienie w pamięć, ruinę w piękno, smutek w radość. Każdego dnia zmieniamy świat wokół siebie. Razem łączymy pokolenia!

Dlaczego Most the Most?

Jesteśmy

mostem między przeszłością
i przyszłością. Wspieramy kulturę, odnawianie zabytków i nadawanie im nowych funkcji społecznych.

Integrujemy

wszystkie pokolenia Polaków
wokół naszej historii, tradycji, kultury i dziedzictwa narodowego.

Pokazujemy

światu osiągnięcia Polski i Polaków. Budujemy dumę z naszej historii i kultury, naszych przodków i ich dokonań.

Inicjujemy

współpracę wielu środowisk
i partnerów, bo wspólnie możemy więcej, a nawet najwięcej.

MISJA

Budujemy kapitał społeczny poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy.

WIZJA

Chcemy być mostem między przeszłością i przyszłością, inspiratorem i integratorem społeczeństwa na rzecz kultury.


Nasze cele

Zakres działania Fundacji Most the Most

Zaangażowanie społeczne

Budowanie zaangażowania oraz aktywizacja
lokalnej społeczności do działań wokół ich potrzeb.
Wspieranie rozwoju  społeczeństwa obywatelskiego.

Inicjowanie współpracy

Inspirowanie do międzypokoleniowej współpracy
na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Integracja Polaków
wokół naszej historii i tradycji.

Ochrona dziedzictwa

Ratowanie zabytków, nadawanie im nowego życia
i funkcji społecznych poprzez przystosowanie ich
do nowoczesnego użytku.

Wspieranie edukacji

Budowanie świadomości o wartości dziedzictwa kulturowego.
Budowanie postaw, wśród młodych ludzi, ukierunkowanych na szacunek
do historii i tradycji oraz dumę z nich.

Zrównoważony rozwój

Wspieranie zrównoważonego rozwoju, lokalnych projektów,
stymulowanie lokalnej gospodarki
i działalności społeczno-kulturalnej.

Promocja Polski

Pokazywanie światu osiągnięć Polski i Polaków, polskiej historii i tradycji,
które są rdzeniem historii Europy i świadectwem naszego dziedzictwa. Budowanie dumy z naszego kraju i jego historii.


Nasz Zespół

Poznajmy się!

Brygida Ślabska

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Brygida jest menedżerem
z 16-letnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi departamentami, których zadania skupione były głównie wokół zarządzania zakupami.
więcej >

Martyna Krawczonek-Kosior

MANAGER ds. KOMUNIKACJI i PR

Martyna posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji i public relations. Z sukcesem zajmowała się wszystkimi aspektami efektywnej komunikacji.
więcej >

Róża Zabojszcz

MANAGER ds. KOMUNIKACJI i PR

Róża posiada ponad 18-letnie doświadczenie w pracy w obszarze marketingu i komunikacji. Zdobyła solidne doświadczenie w pracy w korporacjach oraz we własnej firmie. Od lat zajmuje się marketingiem w kanałach online i offline. 
więcej >

Anna Wojtaszek

KOORDYNATOR ds. PROJEKTÓW

Anna posiada doświadczenie w obsłudze biur zarządu. W Fundacji współuczestniczy w organizacji i obsłudze konkursów, zdobywa doświadczenie z zakresu zarządzania projektami społecznymi.
więcej >

Wojciech Dzięgiel

MANAGER DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Wojciech jest skutecznym kierownikiem projektów z doświadczeniem w sektorach prywatnym, publicznym i non-profit. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu innowacyjnych projektów.
więcej >

Filip Czarnecki

MANAGER DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Filip zdobył doświadczenie w kompleksowej realizacji projektów marketingowych, wydarzeń biznesowych, kulturalnych i sportowych w kraju i za granicą, zarówno dla sektora prywatnego, jak i spółek Skarbu Państwa.
więcej >

Scroll to Top
Skip to content