LUBUSKIE,
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Poznaj zwycięzców I konkursu NASZ ZABYTEK.
Zgłoś pomysł na funkcję społeczną zabytku w Twoim województwie:

OPOLSKIE,
POMORSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

Nabór zgłoszeń w I Konkursie „Nasz Zabytek” –
od 4 kwietnia do 3 maja 2022 r.

LUBUSKIE,
ŚWIĘTOKRZYSKIE,
WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Poznaj zwycięzców I Konkursu „Nasz Zabytek” –

OPOLSKIE,
POMORSKIE,
ZACHODNIO-
POMORSKIE

Nabór zgłoszeń w I Konkursie „Nasz Zabytek” –
od 4 kwietnia do 3 maja 2022 r

ZOBACZ
ZGŁOSZONE
OBIEKTY

Województwo dolnośląskie, podlaskie,
kujawsko-pomorskie i łódzkie

ZOBACZ
ZGŁOSZONE
OBIEKTY

MAPA ZABYTKÓW

O NAS

Czerpiemy z przeszłości w budowaniu lepszego jutra. Przywracamy zapomnienie w pamięć, ruinę w piękno, smutek w radość.
Każdego dnia zmieniamy świat wokół siebie. Razem łączymy pokolenia!

Dlaczego Most the Most?

Jesteśmy

mostem między przeszłością
i przyszłością. Wspieramy kulturę, odnawianie zabytków i nadawanie im nowych funkcji społecznych.

Integrujemy

wszystkie pokolenia Polaków
wokół naszej historii, tradycji, kultury i dziedzictwa narodowego.

Pokazujemy

światu osiągnięcia Polski i Polaków. Budujemy dumę z naszej historii i kultury, naszych przodków i ich dokonań.

Inicjujemy

współpracę wielu środowisk
i partnerów, bo wspólnie możemy więcej, a nawet najwięcej.

MISJA

Budujemy kapitał społeczny poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy.

WIZJA

Chcemy być mostem między przeszłością i przyszłością, inspiratorem i integratorem społeczeństwa na rzecz kultury.


Nasze cele

Zakres działania Fundacji Most the Most

Zaangażowanie społeczne

Budowanie zaangażowania oraz aktywizacja
lokalnej społeczności do działań wokół ich potrzeb.
Wspieranie rozwoju  społeczeństwa obywatelskiego.

Inicjowanie współpracy

Inspirowanie do międzypokoleniowej współpracy
na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Integracja Polaków
wokół naszej historii i tradycji.

Ochrona dziedzictwa

Ratowanie zabytków, nadawanie im nowego życia
i funkcji społecznych poprzez przystosowanie ich
do nowoczesnego użytku.

Wspieranie edukacji

Budowanie świadomości o wartości dziedzictwa kulturowego.
Budowanie postaw, wśród młodych ludzi, ukierunkowanych na szacunek
do historii i tradycji oraz dumę z nich.

Zrównoważony rozwój

Wspieranie zrównoważonego rozwoju, lokalnych projektów,
stymulowanie lokalnej gospodarki
i działalności społeczno-kulturalnej.

Promocja Polski

Pokazywanie światu osiągnięć Polski i Polaków, polskiej historii i tradycji,
które są rdzeniem historii Europy i świadectwem naszego dziedzictwa. Budowanie dumy z naszego kraju i jego historii.


Nasz Zespół

Poznajmy się!

Brygida Ślabska

Prezes Zarządu Fundacji

Brygida jest menedżerem
z 16-letnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi departamentami, których zadania skupione były głównie wokół zarządzania zakupami.

Patrycja Loose

Dyrektor ds. Strategii i PR

Patrycja jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu działami komunikacji i PR. Specjalizuje się w budowaniu wizerunku oraz zarządzaniu komunikacją kryzysową

Martyna Krawczonek-Kosior

Menedżer ds. Komunikacji i PR

Martyna posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji i public relations. Z sukcesem zajmowała się wszystkimi aspektami efektywnej komunikacji.

Natalia
Bajer

Koordynator biura

Natalia ma doświadczenie w zakresie obsługi administracyjno-kancelaryjnej, prowadzenia rozliczeń oraz przeprowadzania kontroli bieżącej dokumentacji.

Przewiń do góry