Dziekujemy za zgłoszenia!

15 października zakończyliśmy nabór zgłoszeń w konkursie Nasz Zabytek w województwach małopolskim, mazowieckim, opolskimśląskim.

Województwa

Wybierz województwo i zobacz dotychczasowe efekty konkursu Nasz Zabytek

Mapa województw

O Konkursie

„Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Weź w nim udział i pokaż nam zabytek w Twojej okolicy, któremu warto przywrócić świetność. Opowiedz nam w jaki sposób mógłby zostać wykorzystany w przyszłości, jak może służyć Tobie i Twojej społeczności.  Możesz wykreować jego nową funkcję społeczną. Twoje zgłoszenie ma szansę na realizację!

Konkurs „Nasz Zabytek” jest podzielony na dwie części: 

 • I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie; 
 • II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.  

Dzięki Twojemu zaangażowaniu zwycięski zabytek  może zostać odremontowany i  zaadaptowany zgodnie z Twoim pomysłem.  Dzięki temu Ty, Twoi bliscy, przyjaciele i sąsiedzi zyskacie nowe, atrakcyjne miejsce wspólnych spotkań i inicjatyw. Zaangażuj się, weź sprawy w swoje ręce i zostań lokalnym bohaterem. Zachęć innych do udziału w konkursie. Stwórzcie wspólnie miejsce, które będzie wartością dla każdego mieszkańca.

Ważne – zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranej przez Ciebie  funkcji społecznej. 

Dlaczego warto się zaangażować?

Udział w konkursie „Nasz Zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły. Pobudź wyobraźnię. Poczuj, że masz wpływ na własne otoczenie, a Twoje zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Twoje zgłoszenie ma szansę wygrać, a Ty zostać lokalnym bohaterem.

Dla kogo? 

Dla każdego, kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne.

Weź udział w konkursie

I Konkurs

Zgłoś zabytek w swoim województwie

Rozejrzyj się. Czy w Twojej okolicy jest zabytek, który wymaga remontu, modernizacji, rewaloryzacji? Może codziennie mijasz takie miejsce i myślisz „szkoda, że stoi takie puste, smutne i zaniedbane”. Teraz możesz to zmienić. Jak?

1.

Znajdź zabytek* w Twojej okolicy.

2.

Zrób zdjęcie
lub nakręć film (opcjonalnie).

3.

Wypełnij i wyślij zgłoszenie.

* zabytek nieruchomy (z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, kurhanów, mauzoleów, zabudowań w obrębie cmentarzy), wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, który jest własnością publiczną (np. jednostki samorządu terytorialnego – gmina, powiat, województwo; Skarb Państwa).

Nie wiesz czy zabytek, który chcesz zgłosić jest wpisany do rejestru zabytków lub ewidencji? Możesz to sprawdzić w:

 • rejestrze zabytków, który prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa;
 • wojewódzkiej ewidencji zabytków;
 • gminnej ewidencji zabytków. Takie informacje gminy publikują na swoich stronach internetowych. Możesz też zadzwonić do swojego urzędu i o to zapytać.

Masz wątpliwości? Zajrzyj do zakładki Pytania i odpowiedzi. Znajdziesz tam zestaw szczegółowych informacji.

II Konkurs

Zgłoś pomysł na funkcję społeczną
zwycięskiego zabytku

Zabytek z Twojej okolicy wygrał w I Konkursie? Świetnie! Teraz czas na decyzję, jak ma służyć Tobie i Twojej społeczności. Zaangażuj się, to tylko kilka prostych kroków!

1.

Wymyśl jak nadać zwycięskiemu zabytkowi nowe życie*

2.

Wypełnij i wyślij zgłoszenie. 

3.

Zachęć bliskich, sąsiadów,
żeby również przesłali nam swoje pomysły.

*Przygotowaliśmy kilka punktów, które pomogą Ci wypełnić zgłoszenie. Zastanów się jak realizacja Twojego pomysłu:

 • będzie służyć mieszkańcom?
 • uwzględnia dostępność dla osób z niepełnosprawnością? Kto będzie mógł korzystać z nowej funkcji zabytku?
 • może integrować lokalną społeczność i wspierać międzypokoleniową współpracę?

Harmonogram konkursów 2023

06/02/2023

dolnośląskie, łódzkie,
pomorskie, podlaskie,
warmińsko-mazurskie

Start I konkursu –
nabór zgłoszeń zabytków

06/02/2023
13/03/2023

kujawsko-pomorskie,
lubuskie, zachodniopomorskie,
wielkopolskie

Start I konkursu –
nabór zgłoszeń zabytków

13/03/2023
24/04/2023

lubelskie, podkarpackie
świętokrzyskie

Start I konkursu –
nabór zgłoszeń zabytków

24/04/2023
18/09/2023

śląskie, opolskie
małopolskie, mazowieckie

Start I konkursu – nabór zgłoszeń zabytków

18/09/2023

Harmonogram konkursów 2022

07/02/2022

lubuskie, świętokrzyskie,warmińsko-mazurskie

Start I konkursu – nabór zgłoszeń zabytków

07/02/2022
04/04/2022

opolskie, pomorskie, zachodniopomorskie

Start I konkursu – nabór zgłoszeń zabytków

04/04/2022
08/08/2022

małopolskie, śląskie, wielkopolskie

Start I konkursu – nabór zgłoszeń zabytków

08/08/2022
03/10/2022

lubelskie, mazowieckie, podkarpackie

Start I konkursu – nabór zgłoszeń zabytków

03/10/2022

Harmonogram konkursów 2021

04/06/2021

dolnośląskie
i podlaskie

Pilotaż start I konkursu –
nabór zgłoszeń zabytków

04/06/2021
29/10/2021

kujawsko–pomorskie, łódzkie

Start I konkursu – nabór zgłoszeń zabytków

29/10/2021

Pytania i odpowiedzi

I konkurs: pytania i odpowiedzi

W konkursie możesz zgłosić zabytek nieruchomy (z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, mauzoleów, grobowców, kurhanów, zabudowań w obrębie cmentarzy). Musi on być wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie może wygrać tylko taki zabytek, który jest własnością publiczną.
Uwaga – kościoły i inne świątynie, które należą do parafii lub wspólnot wyznaniowych nie spełniają kryterium własności publicznej.

Zabytkiem nieruchomym może być pojedynczy obiekt, ale też zespół budynków, elementy, które wzbogacają krajobraz miejski i wiejski, założenie urbanistyczne lub zabytkowy układ przestrzenny.

Mogą to być na przykład:

 • dzieła architektury i budownictwa – np. dwory, obiekty użyteczności publicznej, mieszkalne i gospodarcze, pałace; 
 • dzieła budownictwa obronnego – np. twierdze i ich elementy, forty, fortyfikacje zamków i dworów obronnych;
 • obiekty techniki i przemysłowe – np. hale produkcyjne i obiekty towarzyszące w zespołach fabrycznych, parowozownie, kotłownie, wieże szybowe w kopalniach, młyny, wiatraki, wodociągowe wieże ciśnień, elektrownie, gazownie i wodociągi;
 • parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni;

Źródła: https://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/czym-jest-zabytek-i-jakie-sa-jego-rodzaje/; https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/Definicje%20poj%C4%99%C4%87%20u%C5%BCytych%20w%20zestawieniu%20r%C3%B3%C5%BCnych%20typ%C3%B3w%20zabytk%C3%B3w%20nieruchomych.pdf

Czy dany obiekt jest zabytkowy możesz sprawdzić w: 

 • rejestrze zabytków, który prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa;
 • wojewódzkiej ewidencji zabytków
 • gminnej ewidencji zabytków. Takie informacje gminy publikują na swoich stronach internetowych. Możesz też zadzwonić do swojego urzędu i o to zapytać.

To taki zabytek, którego właścicielem jest publiczna jednostka (np. jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa).

Jest kilka możliwości. Spróbuj zapytać w urzędzie gminy, na której terenie znajduje się zabytek.  Jeśli znasz numer księgi wieczystej zabytku, własność możesz sprawdzić bezpłatnie w serwisie prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wtedy na pytanie w formularzu o własność, zaznacz odpowiedź „Nie wiem”. Sprawdzimy to podczas oceny zgłoszeń.

Nazwa jest nam potrzebna, żebyśmy mieli pewność, który zabytek zgłaszasz. Jeśli zabytek nie ma nazwy własnej, możesz wpisać jego rodzaj. Np. dom mieszkalny, kamienica, dworek, pałac itp. 

Zgłoszenie może wysłać osoba fizyczna. To oznacza, że nie możesz wysłać zgłoszenia w imieniu organizacji, firmy, stowarzyszenia, fundacji lub występując jako właściciel zabytku.

Tak, załącz chociaż jedno zdjęcie. Musimy zobaczyć zabytek, który zgłaszasz. 

Jeżeli nie możesz wykonać zdjęć samodzielnie, poszukaj w internecie. Jeśli będziesz dołączać zdjęcia z internetu, pamiętaj, żeby zaznaczyć, że to nie Ty jesteś ich autorem. Podaj też źródło – np. link do strony ze zdjęciem.

Zdjęcia, które wykonasz samodzielnie, będziemy mogli umieścić na mapie zabytków na naszej stronie internetowej. Chcemy pokazać innym miejsce, które jest dla Ciebie ważne.

Nie. To opcja dodatkowa.

Zdjęcia do zgłoszenia musisz mieć zapisane na urządzeniu, z którego będziesz je wypełniać.  Może to być komputer, komórka, tablet. W formularzu zgłoszeniowym przygotowaliśmy dla Ciebie rubrykę, w której należy załączyć zdjęcia. Po kliknięciu w nią, zobaczysz możliwość wybrania plików.

Tak. Wypełnij jeszcze raz formularz zgłoszeniowy i załącz do niego dodatkowe zdjęcia.

Nie.

Zdjęcia muszą być w formie elektronicznej (z końcówką .png, .gif, .jpg, .pdf lub .jpeg). Maksymalny rozmiar jednego zdjęcia to 1 MB. Możesz to sprawdzić klikając na plik zdjęciowy prawym przyciskiem myszy, a następnie „Właściwości”.

Użyj jednego z popularnych transferów plików przez internet. Możesz załączyć tam wideo i wygenerować link. Wtedy wystarczy, że skopiujesz link i wkleisz go do formularza zgłoszeniowego. 

Możesz również umieścić film w jednym z serwisów do umieszczania wideo i dołączyć w zgłoszeniu link do Twojego filmu.

W pierwszej kolejności sprawdzimy czy zabytek spełnia kryteria formalne. Czyli czy jest własnością jednostki publicznej oraz czy jest wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.

Następnie zapoznamy się z Twoim opisem zabytku, uzasadnieniem zgłoszenia i zdjęciami lub wideo. 

Skontaktujemy się również z właścicielem zabytku, żeby sprawdzić czy możliwa będzie dalsza współpraca.

Nie ma ograniczeń co do liczby zgłaszanych zabytków. 

Jeden zabytek możesz zgłosić tylko raz. Jeśli chcesz, żeby miał więcej głosów, zachęć znajomych, sąsiadów, bliskich, żeby również go zgłosili.

Tak. 

Osoba, która nie ma dostępu do internetu może zgłosić zabytek przez telefon.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy pod numerami: 22 47 55 111 lub +48 517 884 088 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Dofinansowanie może otrzymać właściciel zabytku wybranego w I Konkursie. Przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do funkcji wybranej w II Konkursie. Pamiętaj, że to Ty i lokalna społeczność zgłaszacie zabytek i to jak ma Wam w przyszłości służyć.

Biorąc udział w Konkursie „Nasz zabytek” to Ty masz głos. Możesz zaproponować zabytek, który zyska nowe życie i będzie służyć Tobie i lokalnej społeczności. Masz szansę zaangażować się w projekt, z którego efektu Ty i Twoi bliscy oraz sąsiedzi będziecie korzystać przez lata. Możesz realnie poprawić swoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem.

Fundacja Most the Most ogłasza konkursy cyklicznie w poszczególnych województwach. Śledź naszą stronę i media społecznościowe, żeby być na bieżąco.

Zachęcamy do składania zgłoszeń indywidualnie. Pokaże nam to jak duże jest zainteresowanie mieszkańców danym zabytkiem.

Jeśli zabytek z tego województwa jest Ci bliski, zgłoś go. Chętnie zapoznamy się z Twoim zgłoszeniem i pomysłem. Pamiętaj jednak o celach konkursu, które nawiązują do odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności.

Tak, ale tylko wtedy, kiedy spełnia on kryterium własności publicznej. Czyli jego właścicielem jest np. jednostka samorządu terytorialnego – gmina, powiat, województwo; Skarb Państwa.

Kościoły i inne świątynie, które należą do parafii lub wspólnot wyznaniowych nie spełniają kryterium własności publicznej.

II konkurs: pytania i odpowiedzi

 1. Wejdź na stronę mostthemost.pl
 2. Wybierz województwo, w którym chcesz zgłosić pomysł na sposób jego użytkowania.
 3. Kliknij w przycisk „zgłoś pomysł”.
 4. W formularzu zgłoszeniowym zadamy Ci kilka pytań. Odpowiedzi, które wpiszesz pomogą nam ocenić Twój pomysł.

Takie, które są odpowiedzią  na potrzeby Twoje i innych mieszkańców i które będą służyć Wam wspólnie. Może być to na przykład: dom kultury, miejsce spotkań dla osób w różnym wieku, kafejka internetowa, sala gier planszowych, klub szachowy, miejsce prób i występów grup artystycznych. Możliwości jest mnóstwo! Porozmawiaj z innymi mieszkańcami i razem zdecydujcie czego potrzebujecie. 

Nie. Zależy nam na tym, aby to od Was dowiedzieć się czego potrzebujecie, o czym marzycie. Zgłoszone pomysły będziemy analizować biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Będziemy je też konsultować z Właścicielem Obiektu i konserwatorem zabytków.

Jak najbardziej! Zgłoszenia takich samych lub podobnych pomysłów pokażą nam, że lokalnej społeczności właśnie na tym zależy.

Prosimy, wyślij jedno zgłoszenie.

Nadanie funkcji społecznej oznacza, że z zabytku będziecie mogli korzystać razem z innymi mieszkańcami. Budynek nie będzie stał zamknięty, ale będzie miejscem, które Wam służy. Zastanówcie się razem z innymi mieszkańcami, jak chcielibyście z niego korzystać. Potem prześlijcie swoje zgłoszenia.

Oznacza to, że będziecie mogli wspólnie z niego korzystać.

Jeśli pomysł będzie niezgodny z zaleceniami konserwatora zabytków, jego realizacja będzie niemożliwa.

Współpraca może polegać na zaangażowaniu mieszkańców w konsultacje, możliwość zaangażowania mieszkańców w organizację wydarzeń, warsztatów, prowadzenia spotkań.

Są to wszelkie rozwiązania, dzięki którym osoby z różnymi niepełnosprawnościami, będą mogły komfortowo korzystać z zabytku. To mogą być na przykład:
– podjazdy dla wózków albo specjalne platformy, które pomogą pokonać schody;
– materiały napisane alfabetem Braille’a, audio przewodniki,
– materiały filmowe z audiodeskrypcją (czyli opisem dźwięku).
Pamiętajmy, że dostępność dla osób z niepełnosprawnością to również dostępność związana z udziałem w warsztatach i innych wydarzeniach.

Najprościej mówiąc to przydatność Twojego pomysłu w Twoim otoczeniu. To odpowiedź na pytanie, czy z Twojego pomysłu będą chętnie korzystać mieszkańcy Twojej okolicy.

To miejsce, w którym żyjesz Ty i inni mieszkańcy. Jest to Wasze miasto/miejscowość/wieś i okolica, ale też Wasze zwyczaje, to jak spędzacie wolny czas.

Są to pozytywne zmiany w otoczeniu. Wpływają one korzystnie między innymi na: mieszkańców, sferę kulturalną i gospodarczą.

Międzypokoleniowe zaangażowanie oznacza, że w realizację pomysłu będą mogły włączyć się osoby w różnym wieku – najmłodsi, młodzież, dorośli i seniorzy.

Oznacza to współpracę różnych grup – rodzin z dziećmi, seniorów, osoby pracujące oraz te szukające pracy, studentów, a także różnych organizacji i instytucji. Chodzi o to, żeby każdy mógł dać coś wartościowego od siebie.

W II Konkursie może zostać wybranych kilka zgłoszonych pomysłów na użytkowanie zwycięskiego zabytku. Zgodnie z regulaminem konkursu wybór pomysłów nastąpi spośród zgłoszeń na podstawie ich oceny merytorycznej przy uwzględnieniu opinii właściciela obiektu.

Jeśli zgłoszonego zabytku nie ma w II Konkursie oznacza to, że nie wygrał on w I Konkursie. W Konkursie „Nasz Zabytek” wygrywa tylko jeden obiekt w województwie.

Możesz zgłosić ten zabytek w kolejnej edycji konkursu „Nasz zabytek” w Twoim województwie. Śledź informacje na stronie Fundacji Most the Most oraz w mediach społecznościowych, żeby mieć aktualne informacje. Jeśli nie masz pewności czy zabytek przeszedł ocenę formalną, odszukaj go na mapie zabytków. Znajdziesz tam informacje, które z nich przeszły do dalszej oceny.

Zgłoszenia zabytków były oceniane zgodnie z kryteriami opisanymi w regulaminie konkursu. Najwyraźniej Twoje zgłoszenie nie przeszło oceny formalnej, nie uzyskało największej liczby punktów lub właściciel zabytku nie zadeklarował chęci współpracy.

Jeśli nie ma tu odpowiedzi na Twoje pytanie, napisz do nas: naszzabytek@mostthemost.pl

Dla właściciela zabytku

Jesteś właścicielem zabytku, który mieszkańcy zgłosili w konkursie „Nasz zabytek”? Gratulacje! To oznacza, że jest on ważny dla lokalnej społeczności. Mieszkańcy chcą, żeby to miejsce na nowo tętniło życiem.

Zapoznaj się z dokumentami poniżej. Po zakończeniu naboru zgłoszeń i weryfikacji poprosimy Cię o ich wypełnienie i przesłanie do nas. Dopiero wtedy będziemy zapoznawali się z dokumentacją, a Twój zabytek będzie miał szansę na wygraną. 

Liczymy na owocną współpracę! Razem łączmy pokolenia!

Jeśli będziesz mieć pytania, skontaktuj się z nami: naszzabytek@mostthemost.pl

Do pobrania

Regulaminy
konkursów


Kontakt


Lider konkursu Nasz Zabytek
Wojciech Dzięgiel
+48 532 390 626
wojciech.dziegiel@mostthemost.pl

Wsparcie projektowe
Katarzyna Majcherek
+48 532 390 630
katarzyna.majcherek@mostthemost.pl

Komunikacja i PR
Martyna Krawczonek-Kosior
+48 532 359 018
martyna.krawczonek@mostthemost.pl

Wsparcie komunikacyjne
Łukasz Szczepaniak
+48 532 359 019
lukasz.szczepaniak@mostthemost.pl

Scroll to Top
Skip to content