CHOCIMÓW

Dwór w Chocimowie zwycięzcą I Konkursu Nasz Zabytek w woj. świętokrzyskim w 2023 r.

CO NOWEGO?

Aktualności Konkursu Nasz Zabytek w województwie świętokrzyskim

Z wizytą na placu budowy

Zabytki z Brusów, Moskorzewa, Nowej Soli, Przytonia oraz Barczewa odzyskują dawny blask. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia najnowszego przeglądu prac remontowych w tych wyjątkowych miejscach! A…

1 mln na rewaloryzację dworu w Chocimowie!

7. listopada 2023 roku Fundacja Most the Most i Gmina Kunów podpisały należytą umowę. Podpisy na dokumencie złożyli: Brygida Ślabska – Prezes Fundacji Most the Most oraz Lech…

ZWYCIĘZCA
KONKURSU
2023

W kwietniu 2023 roku Fundacja Most the Most ogłosiła I Konkurs Nasz Zabytek
w województwie świętokrzyskim. Mieszkańcy tego regionu mieli możliwość zgłaszania zabytków,
którym pragnęliby nadać nowe życie. Społeczność Chocimowa licznie wzięła udział w konkursie.
Dzięki temu, w połączeniu z chęcią do współpracy Gminy Kunów, w I konkursie Nasz Zabytek w województwie świętokrzyskim zwyciężył:

Dwór
w Chocimowie!

Od 17 lipca do 28 sierpnia mieszkańcy Chocimowa i okolic zgłaszali Fundacji pomysły na nową funkcję społeczną dworu w Chocimowie.
Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy!

POPRZEDNIE
EDYCJE

Konkursu Nasz Zabytek w województwie świętokrzyskim

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Fundacja Most the Most w lutym 2022 roku ogłosiła w Świętokrzyskiem I Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zgłaszali w nim zabytki, którym chcieliby dać nowe życie.

Społeczność Moskorzewa wzięła udział w konkursie. Dzięki temu, w połączeniu z chęcią do współpracy Gminy Moskorzew, w I konkursie Nasz Zabytek w województwie świętokrzyskim zwyciężył…

BUDYNEK DWORSKI
„MUROWANIEC”

„Murowaniec” należy do kompleksu dworskiego w Moskorzewie. W jego skład wchodzą także: dwór, tzw. ,,oficyna” i park. Jest to jedyny wartościowy zabytkowy kompleks dla gminy Moskorzew. Dla lokalnej społeczności ma on ogromne znaczenie historyczne oraz kulturalne.

To tutaj toczyła się historia powstania miejscowości Moskorzew. Z zachowanych źródeł historycznych wynika, iż w to w Murowańcu podejmowane były najważniejsze decyzje dla lokalnej społeczności w 1907 r., takie jak założenie przez żonę Augusta Potockiego, Marię Wielkopolską, ochronki dla dzieci. Dwa lata później powstała tu szwalnia, w której uczyły się szyć dziewczęta ze wsi Moskorzew. W 1896 roku z kolei powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Istnieje ona do dziś i jest jedną z najstarszych w województwie świętokrzyskim.

To dzięki zespołowi dworskiemu miejscowość Moskorzew zaistniała w historii województwa Świętokrzyskiego.

Rewaloryzacja Murowańca pomoże w pogłębieniu relacji wielopokoleniowych i zapewni przywrócenie walorów krajobrazowych jak i historycznych.

Dzięki oddolnej inicjatywie Stowarzyszenia Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi w Moskorzewie „Murowaniec” uzyskał dofinasowanie do wykonania ekspertyzy budowalnej. Dzięki niej gmina mogła poczynić kolejny krok i skompletować niezbędne dokumenty umożliwiające wykonanie rewaloryzacji budynku.

OBIEKTY ZGŁOSZONE
W I KONKURSIE
W WOJEWÓDZTWIE
ŚWIĘTOKRZYSKIM:

Konkurs Nasz Zabytek

województwa

Scroll to Top
Skip to content