Włostów | Zbór Ariański

Zbór ariański położony jest na terenie dawnego zespołu pałacowo – parkowego we wsi Włostów, ok. 0,6 km na południe od trasy Sandomierz – Opatów. Zbór leży ok. 25 m. na południowy wschód od oficyny pałacu. Budynek pochodzi aż z XVI w. Według tradycji mieścił się tutaj zbór ariański na co wskazuje również układ budynku. Pod koniec wieku XIX budynek będący własnością rodziny Karskich został przebudowany. Otrzymał neogotycką formę architektoniczną – krenelaż oraz wieżyczki narożne. Pełnił funkcję lamusa pobliskiego dworu Karskich. Według danych historycznych szesnastowieczny obiekt stanowiący zbór ariański został w XIX wieku przebudowany na lamus. Budynek ten jest materialnym świadectwem historii w jej szerokim rozumieniu – przekazuje wiedzę o czasach, w których powstał: o ówczesnej kulturze. Stanowi upamiętnienie przemian i wiary mieszkańców. Obiekt o wysokiej wartości turystycznej i kulturowej.

Opis powstał dzięki Pani Joannie z miejscowości Włostów

Scroll to Top
Skip to content