Pińczów | Ruiny Zamku

Miasto posiada rodowód co najmniej XV-o wieczny. Zamek i wiejska osada prawdopodobnie istniały już w XIV w. Zamek w Pińczowie znajdował się w na cyplu wysuniętej na południe skarpy, wznoszącej się nad lewobrzeżną częścią doliny Nidy i miastem. Niegdyś był najwspanialszą siedzibą możnowładczą w Małopolsce, W ramach inwestycji zaplanowano renowację wzgórza zamkowego, które wpisane jest do rejestru jako zespół zamkowo-pałacowy nr.Rej. A.660/1-8 z 1957r. Odsłonięcie ruin z drzew i krzewów, oczyszczenie ścieżki do baszty i wykonanie przedeptu oraz wykonanie prac konserwatorskich przy murze miejskim. Zagospodarowanie i oczyszczenie wzgórza poprzez usunięcie niekomponowanej zieleni ( samosiejek, traw).

Opis powstał dzięki Pani Urszuli z miejscowości Pińczów

Scroll to Top
Skip to content