MOST THE MUSIC

To program edukacji muzycznej, skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Program zakłada aktywizację dzieci i młodzieży poprzez udział w bezpłatnych zajęciach muzycznych z dostępem do profesjonalnych trenerów śpiewu i niezbędnych instrumentów. Pilotaż programu realizowany będzie w 4 województwach: dolnośląskim, podlaskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. 

MOST
THE MUSIC


To program edukacji muzycznej, skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Program zakłada aktywizację dzieci i młodzieży poprzez udział w bezpłatnych zajęciach muzycznych z dostępem do profesjonalnych trenerów śpiewu i niezbędnych instrumentów. Pilotaż programu realizowany będzie w 4 województwach: dolnośląskim, podlaskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. 

Integracja społeczna dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk, wzmocnienie relacji koleżeńskich i więzi społecznych

Zbudowanie poczucia przynależności do grupy i poczucia własnej sprawczości

Zachęcenie do udziału w alternatywnych, do świata gier komputerowych i wirtualnych rozmów, kreatywnych zajęciach dających możliwości spędzania „na żywo” wolnego czasu z rówieśnikami

Wspieranie procesu integracji międzypokoleniowej – koncerty młodych artystów kierowane będą między innymi do ich rodzin, przyjaciół i innych chętnych przedstawicieli lokalnych społeczności

Nagradzanie za konsekwentne zmierzanie do celu, wysiłek, systematyczną pracę i zaangażowanie. Nagrodą będzie wielki, wspólny koncert finałowy z udziałem znakomitych gości

DLACZEGO POSTAWILIŚMY
NA MUZYKĘ?

DLACZEGO
POSTAWILIŚMY
NA MUZYKĘ?

MUZYKA

to najskuteczniejsza
i najpiękniejsza metoda

na zrównoważony rozwój dzieci i młodzieży. Angażuje całe ciało i emocje; świadomość i podświadomość; zmysły oraz wyobraźnię.

Uczęszczanie
na warsztaty

ŚPIEWU

ma realny wpływ na kształtowanie się postaw społecznych i moralnych dzieci. Wzrasta zdyscyplinowanie w działaniu i samodzielności. Muzyka zwiększa aktywność i inwencję twórczą, zmniejsza zahamowania społeczne.

ŚPIEWANIE

zmniejsza stres
i napięcie

daje przyjemność oraz buduje poczucie wspólnoty. A będąc częścią wspólnoty, czujemy się bezpieczniej


CO ROBIMY DLA


POMYSŁ
I NADZÓR

Fundacja Most the Most sprawuje nadzór nad całością Programu

FINANSOWANIE

Fundacja Most the Most sprawuje nadzór nad całością Programu

PARTNERZY

Nawiązujemy współpracę z potencjalnymi partnerami np. NIMiT, NFM, oraz Artystami, którzy wesprą i uświetnią realizację Programu

GRANDE
FINALE

Wybierzemy miejsce i organizatora obozu wakacyjnego i we współpracy z Gminami i innymi Partnerami.  Zorganizujemy uroczysty koncert finałowy


DYREKTOR
ARTYSYTCZYNY


Adam Sztaba

Dyrektorem Artystycznym projektu jest uznany polski dyrygent i kompozytor Pan Adam Sztaba, pod jego muzyczną kuratelą będą się odbywały warsztaty czterech pilotażowych chórów oraz wielki koncert finałowy. Pan Adama Sztaba zdobył wszechstronne doświadczenie zawodowe, jest pianistą, aranżerem i producentem muzycznym, a także osobowością telewizyjną. Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie na wydziale kompozycji. Znany jest z takich programów jak „Idol”, „Must Be the Music”, „Fabryka gwiazd”. 

Współpracował z wieloma artystami. Wśród nich wymienić można takie gwiazdy jak: Sting, Quincy Jones, Terence Blanchard, Chris Botti, Dolores O’Riordan, Michael Bolton, Helena Vondráčkova, José Carreras, Edyta Górniak, Kayah, Anna Dąbrowska, Violetta Villas, Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Reni Jusis, Kasia Kowalska, Katarzyna Groniec, Halina Frąckowiak, Grzegorz Turnau, Seweryn Krajewski, Janusz Józefowicz, Krzysztof Krawczyk, Przemysław Gintrowski, Perfect, Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Radiowa, Grupa MoCarta


Co słychać?


Przewiń do góry