Kilka słów o nas, misja i wizja, zespół Fundacji Most the Most:

Kim jesteśmy,
co robimy


O nas

Budujemy most między historią a teraźniejszością.

Wyobraź sobie dwa brzegi rzeki. Po jednej stronie jest przeszłość, po drugiej przyszłość. Ty jesteś tu i teraz. Jesteś teraźniejszością, kroczysz drogą z wczoraj do jutra. Przeszłość i przyszłość łączą się dzięki Tobie. Chcesz budować to, co przed Tobą. Ale czy sięgasz wstecz?

Przeszłość i przyszłość to miejsca i chwile w naszym życiu, które się przenikają czerpiąc z siebie wzajemnie. Nasza historia, tradycja, kultura to fundamenty naszej tożsamości i naszego potencjału dziś i jutro. Duma z naszych przodków oraz ich osiągnięć to część naszej tożsamości. Dlatego sięgamy do przeszłości po mądrość, doświadczenie i siłę. W przyszłość patrzymy z odwagą, kreatywnością i ufnością. Budujemy ją razem – tu i teraz wspólnymi siłami.

Rozejrzyj się wokół siebie. Zastanów się, co możesz zrobić dla siebie i dla innych. Jak możesz zmienić na lepsze swoją okolicę, wydobyć jej potencjał, rozwijać ją i zobaczyć codzienność  w nowym wymiarze?  Nie słuchaj tych, co mówią „nie da się”, „po co?”, „niech kto inny to zrobi”. Nie! Wszystko jest w Twoich rękach. Dziś jest czas, by działać.

Fundacja Most the Most jest mostem między przeszłością i przyszłością. Budujemy silny fundament sięgając do naszej historii i dziedzictwa narodowego.
Inspirujemy, integrujemy, wspieramy. Wspólnie z lokalnymi społecznościami dajemy nowe życie miejscom, które są dla nich ważne. Miejscom, które są rdzeniem historii Polski i Europy, i które są świadectwem naszego dziedzictwa. Miejscom, które pozwalają  nam na nowo odczuć więź historii i tradycji.

Przywracamy ciągłość między tym co było, a tym co jest i będzie. Jesteśmy dumni z naszego polskiego dziedzictwa i chcemy je pokazywać światu.

Budujemy wspólnie most między historią, a nowoczesnością. Przemieniamy zapomnienie w pamięć, ruinę w piękno, smutek w radość. Każdego dnia zmieniamy  świat wokół siebie.  Połączmy siły i róbmy to razem.

Most the Most

Łączymy pokolenia!


Misja

Budujemy kapitał społeczny poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy.

 • Inspirujemy ludzi w różnym wieku do działań na rzecz kultywowania polskiej tradycji i  ochrony naszego dziedzictwa;
 • budujemy zaangażowanie i aktywizujemy lokalną społeczność wokół działań na rzecz ochrony dziedzictwa;
 • wierzymy, że razem możemy dawać nowe życie miejscom, które są dla nas ważne, przemieniać zapomnienie w pamięć, ruinę w piękno, smutek w radość;
 • pokazujemy, że warto się angażować w sprawy ważne dla społeczności, że każdy ma wpływ na swoje otoczenie;
 • wierzymy, że wspólne działanie przynosi wielkie efekty, bo wspólnie możemy więcej, a nawet najwięcej;
 • pokazujemy, że warto wpływać na najbliższe otoczenie i być za to odpowiedzialnym; wspieramy budowę społeczeństwa obywatelskiego;
 • pomagamy budować odpowiedzialność za ojczyznę, także za tą małą, lokalną;
 • pokazujemy, że bez historii i dorobku naszych przodków nie byłoby nas, że warto czerpać mądrość z przeszłości i polskich tradycji.

Wizja

Chcemy być mostem między przeszłością i przyszłością, inspiratorem i integratorem społeczeństwa na rzecz kultury.

Wspieramy społeczeństwo, aby oddolnie i suwerennie podejmowało inicjatywy związane z:

 • kultywowaniem i przywracaniem dziedzictwa narodowego;
 • nadawaniem nowych funkcji społecznych (wynikających z ich potrzeb) zabytkowym obiektom, by tchnąć w nie nowe życie;
 • międzypokoleniową współpracą;
 • stymulacją lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego;
 • budujemy kapitał ludzki wokół miejsc historycznie ważnych dla społeczności lokalnych;
 • pogłębiamy społeczną samoświadomość wobec lokalnej tradycji i dziedzictwa narodowego;
 • inicjujemy współpracę wielu środowisk i partnerów;
 • pomagamy wyznaczać drogę i osiągać cele.

Nasz zespół

Poznajmy się!

Tomasz Bujak

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

fundacja@mostthemost.pl

zdjęcie portretowe

Martyna Krawczonek-Kosior

MENEDŻER DS. KOMUNIKACJI I PR

Komunikacja:
Program Most the Music
Konkurs Nasz Zabytek
+48 532 359 018; martyna.krawczonek@mostthemost.pl

zdjęcie portretowe

Róża Zabojszcz

MENEDŻER DS. KOMUNIKACJI I PR

Koordynacja i komunikacja:
Współbrzmienia
Mocarze Sztuki
+48 532 390 627; roza.zabojszcz@mostthemost.pl 

zdjęcie portretowe

Anna Wojtaszek

KOORDYNATOR DS. PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH

Koordynacja:
Program Most the Music
Darowizny
+48 532 390 629; anna.wojtaszek@mostthemost.pl

zdjęcie portretowe

Katarzyna Majcherek

KOORDYNATOR BIURA FUNDACJI

Koordynacja:
sprawy administracyjne i organizacyjne
Wsparcie projektowe:
Konkurs Nasz Zabytek
+48 532 390 630; katarzyna.majcherek@mostthemost.pl

zdjęcie portretowe

Maciej Seniw

MENEDŻER DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Koordynacja:
Współbrzmienia
+48 532 390 625; maciej.seniw@mostthemost.pl

zdjęcie portretowe

Łukasz Szczepaniak

MENEDŻER DS. KOMUNIKACJI I PR

Wsparcie komunikacyjne i projektowe:
Mocarze Sztuki
Współbrzmienia
Most the Music
Nasz Zabytek
+48 532 359 019; lukasz.szczepaniak@mostthemost.pl

zdjęcie portretowe

Filip Czarnecki

MENEDŻER DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
(W 2024 roku przebywa na bezpłatnym urlopie)

Anna Wojtaszek

Koordynator ds. projektów

Anna jest absolwentką Wydziału Politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze biur zarządu. Zdobyła je pracując w dużych organizacjach, takich jak: PZU S.A., PKO BP S.A, czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Rzetelnie i profesjonalnie wspierała kadrę kierowniczą realizując zadania administracyjne, kancelaryjne biura oraz organizując różnego rodzaju spotkania wewnętrzne, a także z kontrahentami zewnętrznymi. Jest osobą rzetelną, świetnie zorganizowaną, lubiącą nowe wyzwania. W Fundacji współuczestniczy w organizacji i obsłudze konkursów, zdobywa doświadczenie z zakresu zarządzania projektami społecznymi, udzielania wsparcia finansowego dla wnioskujących oraz profesjonalnego przygotowywania umów. 

Wolne chwile spędza w gronie najbliższych członków rodziny. Interesuje się dobrą książką, lubi góry i podróże. 

Martyna Krawczonek-Kosior

Menedżer ds. komunikacji i PR

Martyna posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji i public relations. Z sukcesem zajmowała się wszystkimi aspektami efektywnej komunikacji – od kreacji, tworzenia kontentu, prowadzenia stron internetowych i mediów społecznościowych, po profesjonalną współpracę z partnerami i mediami. Na początku swojej drogi zawodowej zajmowała się komunikacją wewnętrzną oraz promocją Funduszy Europejskich. W kolejnych latach rozwijała swoje umiejętności komunikacyjne w takich obszarach jak – innowacje, startupy, kosmos, gospodarka, budownictwo i mieszkalnictwo. Jej konikiem jest organizacja eventów. Międzykontynentalnie zorganizowała relację z lądowania misji NASA InSight na Marsie w Planetarium Centrum Nauki Kopernik.

Pasją Martyny są podróże, często związane są z upodobaniami kulinarnymi. Gra w squasha. Jest miłośniczką psów, opiekuje się adoptowaną 15-letnią sznaucerką.

Róża Zabojszcz

Menedżer ds. komunikacji i PR

Róża posiada ponad 18-letnie doświadczenie w pracy w obszarze marketingu i komunikacji. Zdobyła solidne doświadczenie w pracy w korporacjach oraz we własnej firmie. Od lat zajmuje się marketingiem w kanałach online i offline.
Do osiągnieć́, z których jest szczególnie dumna zalicza opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej dla dwóch marek debiutujących na rynku. To była okazja na wbudowanie koncepcji marketingowej w produkt na etapie jego projektowania, integrując marketing z rozwojem produktu. Te zadania nie powiodłyby się bez kreatywnego myślenia i konsekwencji w realizacji planów. Zainteresowania zawodowe Róży obejmują również działania z zakresu zewnętrznego i wewnętrznego Public Relations. Do swoich sukcesów w tej dziedzinie zalicza zarządzanie komunikacją w okresie zmian, plan rebrandingu oraz samodzielne prowadzenie projektów z zakresu komunikacji i PR, począwszy od koncepcji, po analizę wyników. Ważne i pomocne okazały się wówczas zdolności interpersonalne i asertywność. 

Skończyła studia na wydziale filozofii. Lubi polską poezje współczesną, docenia złożony, korzenny smak tytoniu z Hondurasu i Nikaragui. Wolny czas dzieli pomiędzy obowiązki i przyjemności wynikające z bycia mamą, córką, siostrą i przyjaciółką. 

Maciej Seniw

Menedżer ds. zarządzania projektami

Brał udział w licznych kursach i szkoleniach m.in. specjalisty ds. marketingu i reklamy, podstaw księgowości oraz z zakresu dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, czy Attended the International Intensive Course: MUSICAL INTERACTION AND LEARNING IN SCHOOLS AND COMMUNITIES „Your Performance!” w Rostocku (Niemcy) w ramach Programu Erasmus+.

Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc zajęcia z rytmiki i muzyki w przedszkolach i szkołach Województwa Podkarpackiego; pracując jako organizator pracy artystycznej w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, zajmując się m.in. opracowywaniem repertuaru oraz planów pracy orkiestry, współpracą i opracowywaniem projektów umów z artystami wykonawcami polskimi i zagranicznymi, organizacją przetargów, organizacją i produkcją koncertów w ramach Muzycznego Festiwalu w Łańcucie.

Pracując jako starszy specjalista ds. nadzoru nad instytucjami artystycznymi w obszarze muzyki i tańca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawował m.in. nadzór nad państwowymi i współprowadzonymi instytucjami kultury. Stanowił zaplecze merytoryczne Ministerstwa, niezbędne do realizacji jego zadań, a także realizował zadania wynikające z kontroli zarządczej nad podległymi i nadzorowanymi instytucjami. Monitorował także życie kulturalne, szczególnie wydarzenia w obszarze muzyki i tańca. Współpracował ze środowiskiem, związkami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi w celu wspierania inicjatyw kulturalnych i projektów edukacyjnych.

Od 2021 roku pełnił funkcję początkowo Kierownika Działu Programowego Departamentu Tańca, a później Kierownika Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca kierując, koordynując i zarządzając projektami realizowanymi przez podległy Zespół w obszarze edukacji i upowszechniania tańca.

Katarzyna Majcherek

Koordynator biura Fundacji

Katarzyna jest z wykształcenia architektem, studiowała również na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracując w biurze architektonicznym zdobywała doświadczenie zarówno z zakresu zadań administracyjnych, współpracy z klientami jak i opracowywania projektów technicznych, gdzie wykazywała się skrupulatnością i kreatywnością. Na swoim koncie ma także pracę jako artysta plastyk w pracowni mozaiki artystycznej. 

W Fundacji odpowiada za komunikację Konkursu Nasz Zabytek. Wspiera Zespół w organizacji i obsłudze konkursów, wykonuje obowiązki administracyjne biura. Swoje wykształcenie inżynierskie łączy z zamiłowaniem do polskich zabytków. Uwielbia pracę kreatywną i różnorodne zadania. Jej największą pasją jest malarstwo, inspirują ją ekspresjoniści. W wolnym czasie poświęca się fotografii cyfrowej i analogowej, rysuje. Uwielbia długie górskie wędrówki, koncerty muzyki współczesnej w gronie przyjaciół oraz polską i amerykańską literaturę fantastyczną.

Łukasz Szczepaniak

Menedżer ds. komunikacji i PR

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych na kierunku „Projektowanie graficzne” w Warszawie (licencjat w pracowni Ilustracji prof. Z. Januszewskiego w 2006) oraz w Rzymie (dyplom magistra u prof. D. Landi i L. Valerio w 2010). W ramach programu Erasmus w 2007 na Akademii w Turynie studiował także podstawy sztuki filmowej.

Specjalizuje się w szeroko rozumianej komunikacji wizualnej – w spektrum pomiędzy językiem sztuki a wizerunkiem i PR, skupiając się wokół budowania przekazu za pomocą znaków, kolorów i innych form plastycznych.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w galerii sztuki, gdzie zajmował się sprzedażą, organizacją wernisaży oraz dekoracją witryn i wizerunkiem firmy. Zawodowo zajmuje się przede wszystkim projektowaniem graficznym – głównie brandingu (logo, layouty stron, reklamy) oraz książek i ilustracji. Pracował m.in. dla Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz projektu Godly, głównie działa jednak jako freelancer. W ostatnich latach także na planach zdjęciowych reklam i programów na żywo oraz jako copywriter. Z mediami społecznościowymi związany syndromem sztokholmskim.

Interesuje się sztuką, kinem europejskim i filozofowaniem. Obok komunikacji wizualnej, chętnie rozwija także tę werbalną, w kilku językach. Swoje życie szczęśliwie dzieli z żoną, dwójką maluchów oraz jamnikiem Foxem. Bardzo lubi wędrować i jeździć na rowerze, a w jego sercu szczególne miejsce mają góry, jeziora, Jägermeister i PJ Harvey. 

Filip Czarnecki

Menedżer ds. zarządzania projektami
(w 2024 roku przebywa na bezpłatnym urlopie)

Filip Czarnecki – absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiował także w podparyskim Conservatoire à Rayonnement Régional Boulogne-Billancourt. Pracując w jednej z czołowych agencji eventowych zdobył doświadczenie w kompleksowej realizacji projektów marketingowych, wydarzeń biznesowych, kulturalnych i sportowych w kraju i za granicą, zarówno dla sektora prywatnego, jak i spółek Skarbu Państwa. W 2014 roku ukończył XI edycję Szkoły Strategii Marki organizowaną przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Od 2013 roku związany z Fundacją MyWay, która wspierała młodych muzyków, zapewniając im narzędzia oraz wiedzę niezbędną na początku ich profesjonalnej kariery. Odpowiedzialny m.in. za projekty orkiestrowe oraz internetowe, w tym portal MyWay@Home mający na celu działanie w dwóch obszarach – odtwarzania mistrzowskich kursów interpretacji, warsztatów i wykładów oraz streamingu koncertów muzyki klasycznej. Przy projekcie Santander Orchestra, pełnił rolę project managera / inspektora orkiestry.

Od 2020 roku pracował w Narodowym instytucie Muzyki i Tańca, gdzie zajmował się: porządkowaniem i przebudową stron www. NIMiT we współpracy z Działem Komunikacji oraz pracownikami merytorycznymi Instytutu, wsparciem w realizacji bieżących działań zewnętrznych, m.in. w zakresie organizacji projektów i wydarzeń artystycznych (2. Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej, Polish Music on Stage), tworzeniem i implementacji nowych rozwiązań operacyjnych, informatycznych i logistycznych

Scroll to Top
Skip to content