MOCARZE
SZTUKI

Mocarze Sztuki to kampania społeczna, której ideą jest wykreowanie mody na wspieranie kultury i ochronę dzieł sztuki. Chcemy to robić poprzez akcję „adopcji” eksponatów muzealnych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne. Zapraszamy do współpracy: LOKALNE MUZEA z całej Polski, aby wskazały nam ze swoich zasobów eksponaty, którym chcą przywrócić świetność i poddać je pracom konserwatorskim, FIRMY, INSTYTUCJE, STOWARZYSZENIA aby przekazały darowiznę na sfinansowanie takich prac; WSZYSTKICH LUDZI MOCY – aby wzięli udział w konkursach na wybór zwycięskich eksponatów. Kampania ma charakter ogólnopolski, a wybór muzealiów będzie organizowany cyklicznie. Dzięki zaangażowaniu każdego z nas możemy razem  stworzyć Wspólnotę Mocy dla kultury i sztuki.

Wsparcie kultury oraz ochrona muzealiów zgromadzonych
w niewielkich muzeach

Pokazanie ciekawych dzieł sztuki, eksponatów muzealnych szerszej publiczności
i  zainteresowanie
ofertą muzeów

Pogłębianie społecznej świadomości w zakresie kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, ochrony zabytków

Inspirowanie do zaangażowania społecznego na rzecz wspierania kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego

Promowanie postaw firm, instytucji, osób, które angażują się na rzecz kultury i sztuki

WEŹ UDZIAŁ W KAMPANII

ZOSTAŃ
MOCARZEM
SZTUKI!

Wydaje Ci się, że mecenasami sztuki mogą być tylko eksperci, inwestorzy, generalnie duże, bogate instytucje i firmy? Nic bardziej mylnego. Każdy z nas może zostać Mocarzem Sztuki i wesprzeć cenne i ważne dla lokalnej historii i kultury dzieła sztuki. Każda pojedyncza aktywność jest ważna, bo suma naszych działań może dać niesamowity efekt i wygenerować ogromną moc. W naszej kampanii liczy się energia i zaangażowanie każdej osoby.  Weź udział w naszej kampanii, zostań Mocarzem Sztuki. Zachęć do tego innych! Stwórzmy razem Wspólnotę Mocy dla kultury i sztuki!

Na Wasze zgłoszenia czekaliśmy do 20 lutego 2023 roku!
Dziękujemy za przesłane aplikacje. Teraz rozpoczyna się proces oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych muzealiów.
O postępie prac i kolejnych etapach Kampanii będziemy państwa na bieżąco informować.

Pozyskanie eksponatów

Zapraszamy lokalne muzea z całej Polski do współpracy i zgłaszania eksponatów muzealnych (muzealiów), które wymagają prac konserwatorskich.
Zainteresowane muzea wskazują nam eksponaty, dla których chcą pozyskać środki na przeprowadzenie prac konserwatorskich (maksymalnie 20 000 PLN). Na zgłoszenia czekaliśmy do 20 lutego 2023 r.
Teraz trwa ocena formalna zgłoszonych muzealiów.

Wybór
zwycięskich
eksponatów

Po otrzymaniu propozycji eksponatów od muzeów organizujemy konkurs angażujący internautów i lokalną społeczność na wybór max. 5 muzealiów, które otrzymają dofinansowanie.  Głosowanie odbywa się za pośrednictwem ankiety na stronie internetowej Fundacji. Termin głosowania będzie ogłoszony na naszej stronie internetowej.
Konkurs jest ogólnopolski i będzie organizowany cyklicznie.

Czas na
Mocarzy Sztuki

Aby sfinansować prace konserwatorskie zwycięskich eksponatów będziemy szukać osób, firm, instytucji, które chcą z nami tworzyć Wspólnotę Mocy, czyli Mocarzy Sztuki.  
Firmy, instytucje, stowarzyszenia będą mogą przekazać darowiznę na naszą kampanię lub konkretny eksponat.
 

Moc jest
z nami!

Firmy, instytucje, osoby wspierające finansowo Kampanię otrzymują od nas certyfikat Mocarza Sztuki
Promujemy Mocarzy Sztuki w mediach, mediach społecznościowych i innych naszych działaniach
Pokazujemy i promujemy eksponaty i muzea, które wzięły udział w naszej kampanii


Dla muzeów i instytucji kultury

ZGŁOŚ
EKSPONAT

Eksponaty muzealne mogą zgłaszać tylko publiczne instytucje kultury określone w Regulaminie Kampanii.

Termin zgłaszania eksponatów –
– do 20 lutego 2023 r. !

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA!

Dla każdego

KONKURS

Zagłosuj na eksponat muzealny, który uzyska od Fundacji dofinansowanie na przeprowadzenie prac konserwatorskich. Konkurs zostanie uruchomiony po zakończeniu pierwszego etapu, czyli naboru do dziesięciu eksponatów muzealnych, które wymagają prac konserwatorskich.


ZAPRASZAMY WKRÓTCE!

Dla wszystkich

ZOSTAŃ
MOCARZEM
SZTUKI

Przekaż darowiznę na wybrany eksponat muzealny Zbiórka zostanie uruchomiona po zakończeniu konkursu na wybór max. pięciu eksponatów muzealnych, które otrzymają od Fundacji gwarancję sfinansowania prac konserwatorskich.

ZAPRASZAMY WKTÓRTCE!


Co nowego?


Podsumowanie 2022 roku!

Dla Fundacji Most The Most był to czas pracowity, różnorodny i pełen wyzwań, nie zabrakło też wzruszeń. Spotkaliśmy niezwykłych, inspirujących ludzi i udało nam się…

Mocarze Sztuki / nowa kampania społeczna

Celem kampanii Mocarze Sztuki jest wykreowanie mody na wspieranie kultury i ochronę dzieł sztuki. Chcemy kreować poczucie odpowiedzialności za stan dóbr kultury. Zachęcać do włączania…
Scroll to Top
Skip to content