II EDYCJA
KAMPANII
2024

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu naboru zgłoszeń do kampanii MOCARZE SZTUKI. Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Rozpoczęła się weryfikacja formalna. O kolejnych etapach będziemy Państwa informować na bieżąco.

MOCARZE
SZTUKI

MOCARZE SZTUKI to kampania społeczna, której ideą jest wykreowanie mody na wspieranie kultury i ochronę dzieł sztuki. Chcemy to robić poprzez akcję „adopcji” eksponatów muzealnych przez firmy, instytucje i stowarzyszenia. Zapraszamy do współpracy: LOKALNE MUZEA z całej Polski, aby wskazały nam ze swoich zasobów eksponaty, którym chcą przywrócić świetność i poddać je pracom konserwatorskim, FIRMY, INSTYTUCJE, STOWARZYSZENIA aby przekazały darowiznę na sfinansowanie takich prac; WSZYSTKICH LUDZI MOCY – aby wzięli udział w konkursach na wybór zwycięskich eksponatów. Kampania ma charakter ogólnopolski, a wybór muzealiów będzie organizowany cyklicznie. Dzięki zaangażowaniu każdego z nas możemy razem  stworzyć Wspólnotę Mocy dla kultury i sztuki.

MOCARZE
SZTUKI

Mocarze Sztuki to kampania społeczna, której ideą jest wykreowanie mody na wspieranie kultury i ochronę dzieł sztuki. Chcemy to robić poprzez akcję „adopcji” eksponatów muzealnych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne. Zapraszamy do współpracy: LOKALNE MUZEA z całej Polski, aby wskazały nam ze swoich zasobów eksponaty, którym chcą przywrócić świetność i poddać je pracom konserwatorskim, FIRMY, INSTYTUCJE, STOWARZYSZENIA aby przekazały darowiznę na sfinansowanie takich prac; WSZYSTKICH LUDZI MOCY – aby wzięli udział w konkursach na wybór zwycięskich eksponatów. Kampania ma charakter ogólnopolski, a wybór muzealiów będzie organizowany cyklicznie. Dzięki zaangażowaniu każdego z nas możemy razem  stworzyć Wspólnotę Mocy dla kultury i sztuki.

Wsparcie
kultury oraz ochrona muzealiów zgromadzonych
w niewielkich muzeach

Pokazanie
ciekawych dzieł sztuki
i eksponatów muzealnych szerszej publiczności
oraz zainteresowanie
ofertą muzeów

Pogłębianie
społecznej świadomości
w zakresie kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, ochrony zabytków

Inspirowanie
do zaangażowania społecznego na rzecz wspierania kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego

Promowanie
postaw firm, instytucji i osób, które angażują się na rzecz kultury i sztuki

Pozyskanie eksponatów

Zapraszamy lokalne muzea z całej Polski do współpracy i zgłaszania eksponatów muzealnych (muzealiów), które wymagają prac konserwatorskich.
Nabór zgłoszeń do kampanii trwa od 25.03 do 20.05 br.

Wybór
zwycięskich
eksponatów

Po otrzymaniu propozycji eksponatów od muzeów, zorganizujemy konkurs angażujący internautów i lokalną społeczność na wybór max. 5 muzealiów, które otrzymają dofinansowanie.

Czas na 
Mocarzy Sztuki

Aby sfinansować prace konserwatorskie dla zwycięskich eksponatów, będziemy szukać partnerów, którzy zechcą z nami tworzyć Wspólnotę Mocy, czyli MOCARZY SZTUKI.  
 

Moc jest
z nami!

Partnerzy wspierający finansowo kampanię otrzymują od nas certyfikat MOCARZY SZTUKI oraz solidny pakiet działań promocyjnych.
Dołożymy wszelkich starań aby świat dowiedział się o zasługach nowych „MOCARZY SZTUKI.”

Dla muzeów i instytucji kultury

ZGŁOŚ
EKSPONAT

Muzealia mogą zgłaszać tylko publiczne instytucje kultury określone w Regulaminie Kampanii.

Nabór zgłoszeń do II Edycji kampanii trwa od 25 marca do 20 maja 2024 roku.
W pierwszej edycji, dzięki zaangażowaniu społeczności, pomogliśmy odrestaurować pięć cennych eksponatów. Teraz przyszedł czas na więcej! Przyłączcie się i przedstawcie eksponaty, które razem możemy zachować dla przyszłych pokoleń.

Dla każdego

KONKURS

Spośród zgłoszonych do kampanii muzealiów, Komisja Konkursowa wyłoni 10 zwycięskich zabytków, które w ocenie merytorycznej otrzymają najwyższą punktację i które przejdą do następnego etapu kampanii.

Celem drugiego etapu Kampanii będzie wyłonienie maksymalnie pięciu muzealiów, które otrzymają dofinansowanie na przeprowadzenie prac konserwatorskich w wysokości do 20 tysięcy złotych. O zwycięskiej piątce zdecydują lokalne społeczności wysyłając swoje głosy na wybrane muzealia w organizowanym przez naszą Fundację konkursie.

Dla firm i instytucji

ZOSTAŃ
MOCARZEM
SZTUKI

Przekaż darowiznę
na wybrany eksponat muzealny.
Zbiórka zostanie uruchomiona po zakończeniu konkursu na wybór max. pięciu eksponatów muzealnych, które otrzymają od Fundacji gwarancję sfinansowania prac konserwatorskich. Zapraszamy już wkrótce!


Myślisz, że tylko eksperci, inwestorzy lub wielkie, zamożne organizacje mogą być patronami sztuki?


Nic bardziej mylnego. Każdy z nas może zostać MOCARZEM SZTUKI i wesprzeć cenne i ważne dla lokalnej historii i kultury dzieła sztuki. Każda pojedyncza aktywność jest ważna, bo suma naszych działań może dać niesamowity efekt i wygenerować ogromną moc.

Jak możesz wesprzeć kampanię MOCARZE SZTUKI?

— Pomóż w promocji II edycji kampanii, przekazując informacje o niej do muzeum w swojej okolicy.

— Weź udział w organizowanym konkursie online, którego celem będzie wyłonienie pięciu zwycięskich muzealiów.

— Rozpowszechniaj wiadomości o naszym przedsięwzięciu wśród znajomych firm i instytucji, które mogłyby finansowo wspomóc renowację wybranych dzieł sztuki.

W naszej kampanii liczy się energia i zaangażowanie każdej osoby. 
Weź udział w naszej kampanii, zostań MOCARZEM SZTUKI.
Zachęć do tego innych!
Stwórzmy razem Wspólnotę Mocy dla kultury i sztuki!


POZNAJ WYNIKI I EDYCJI


W pierwszej odsłonie kampanii do udziału przystąpiło 58 lokalnych muzeów z różnych zakątków Polski, nominując łącznie 79 eksponatów do konkursu. Następnie, w etapie głosowania online, zaangażowało się 2816 osób, które wyłoniły eksponaty zasługujące na wsparcie.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą inicjatywę i pomogli wybrać te pięć niezwykłych artefaktów. Wasz głos miał realny wpływ na ochronę dziedzictwa narodowego i kulturowego.

Dzięki Wam możemy pokazać, że nasze lokalne muzea są ważne i zasługują na wsparcie.

Zobacz zwycięskie eksponaty:

Jaworowskie skrzynie wianne

Obie skrzynie – starsza i młodsza – pochodzą z Horyńca-Zdroju (w powiecie lubaczowskim). Używane były w jednym gospodarstwie…

Rzeźba Madonny z Dzieciątkiem

Matka Boska z Dzieciątkiem nazywana także Złotą Madonną, została wykonana około 1430 roku w Gdańsku. Pierwotnie umieszczona została…

Biblia, inkunabuł, druk zwarty.

Biblia jest najstarszym i niezwykle cennym pod względem historycznym i technologicznym obiektem w zbiorach Muzeum Drukarstwa (oddziału Muzeum…

Kilim ze znakami kół naukowych

Kilim powstał pomiędzy 1936, a 1939 r. we Lwowie, był najpewniej darem studentów Politechniki Lwowskiej dla kościoła pw….

Kwatera ołtarza szafiastego

Kwatera ołtarza ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu jest dziełem bardzo pięknym, rzadkim (plastyka elbląska) i o najwyższej…

Dlaczego warto się zaangażować?

Warto było zaangażować się w konkurs Fundacji Most the Most „Mocarze Sztuki”, ponieważ było to szansą na ochronę i zachowanie dziedzictwa narodowego oraz kulturowego. Dzięki dofinansowaniu prac konserwatorskich wybranych muzealiów, możliwe stało się przywrócenie im dawnej świetności i zapewnienie przyszłym pokoleniom dostępu do ważnych elementów naszej historii. Ponadto, udział w głosowaniu na wybrane muzealia dał szansę na aktywne zaangażowanie się w kultywowanie i ochronę dziedzictwa narodowego, a także na wyrażenie swojego głosu w sprawach kulturalnych i społecznych. To była doskonała okazja, aby pokazać, że nasze lokalne muzea są ważne i zasługują na wsparcie.

Zostańmy razem

Bądźcie z nami na bieżąco, śledźcie naszą stronę internetową i media społecznościowe, aby dowiedzieć się o kolejnych etapach kampanii, naszych nowych inicjatywach i projektach, które będziemy prowadzić w przyszłości.

Razem możemy czynić różnicę!


Zobacz pozostałe eksponaty


Rzeźba św. Floriana

Polichromowana, drewniana rzeźba Św. Floriana jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych przedstawień świętego na Górnym Śląsku (jest datowana na XVII…

Malowidło olejne z kuczki

Malowidło olejne z kuczki (kuczka to spolszczona nazwa hebrajskiego słowa „Sukkot” oznaczającego szałas, namiot; szałasy takie służyły dawnym, żydowskim właścicielom…

Krakowski strój Lajkonika

Zachowane dziewiętnastowieczne części stroju Lajkonika należą do najstarszych w Polsce. Wybrane części stroju Lajkonika używane były jeszcze w 1904 roku,…

Asamblaż Władysława Hasiora

„Czarny krajobraz” jest jednym z najbardziej znanych asamblaży autorstwa Władysława Hasiora. Artysta w niekonwencjonalny sposób porusza wrażliwość odbiorców, upamiętniając szczególnie…

Co nowego?


Zakończenie Naboru do Programu „Mocarze Sztuki”

Jesteśmy pod wrażeniem skalą zainteresowania naszą Kampanią i jakością otrzymanych zgłoszeń. Lista muzealiów jest długa, atrakcyjna i bardzo zróżnicowana. Zgłoszone obiekty opowiadają historie miejsc i…

Podsumowanie roku 2023 w Fundacji Most the Most

2023 rok był pełen różnorodności i wyzwań dla Fundacji Most the Most. Wypełniły go wzruszające chwile i inspirujące spotkania. Z sukcesem zrealizowaliśmy wiele istotnych zadań….
1 2 3

Kontakt


Liderka kampanii Mocarze Sztuki, komunikacja i PR
Róża Zabojszcz
+48 532 390 627 
roza.zabojszcz@mostthemost.pl

Wsparcie projektowe i komunikacyjne
Łukasz Szczepaniak
+48 532 359 019
lukasz.szczepaniak@mostthemost.pl

Scroll to Top
Skip to content