Rzeźba św. Floriana


Rzeźba św. Floriana, XVIIw.


Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

województwo śląskie

Polichromowana, drewniana rzeźba Św. Floriana jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych przedstawień świętego na Górnym Śląsku (jest datowana na XVII wiek i pochodzi z miejscowości Miedary). Figura jest nie tylko ważnym zabytkiem sztuki sakralnej dokumentującej pobożność lokalnej społeczności, ale symbolizuje także ogólnoludzkie wartości – takie jak siła, odwaga i poświęcenie – od wieków wpisane w etos górniczo-hutniczej pracy Górnego Śląska.
Po konserwacji rzeźba zostanie włączona do stałej ekspozycji Muzeum jako ważny element związany z tradycją Św. Floriana – patrona hutników, miejscowej katolickiej parafii, miasta Chorzowa i całego regionu górnośląskiego.

Scroll to Top
Skip to content