Deklaracja dostępności

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2024.

Na stronie, przy prawej krawędzi, znajduje się przycisk, który umożliwia wygodne dostosowanie wyświetlanej treści – m.in. poprzez zwiększenie kontrastu czy wielkości napisów. Te opcje są dostępne dla wszystkich podstron – ale przełączając pomiędzy nimi, za każdym razem trzeba je ręcznie włączyć od nowa.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Część ze zdjęć umieszczonych na stronie w poprzednich latach nie posiada tekstu alternatywnego – czyli opisu tego, co znajduje się na danym zdjęciu. Są one jednak sukcesywnie uzupełniane.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-23.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać z nawigacji i ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli na naszej stronie internetowej napotkasz na problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej lub potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej – skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść
 • swoje imię i nazwisko
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • sposób, w jaki chcesz otrzymywać informacje (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, której dotyczy Twoje zgłoszenie, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do koordynatora ds. dostępności w BGK:

Dostępność architektoniczna

Fundacja Most The Most ma swoją siedzibę w Banku Gospodarstwa Krajowego
w budynku VARSO 2 przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa

Pomieszczenia zajmowane przez bank nie są publicznie dostępne. Do banku mogą wejść osoby, które umówiły się z pracownikiem banku, zarejestrowały się w recepcji banku i pobrały kartę dostępu.

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia: dwa od strony ul. Chmielnej oraz jedno od strony parkingu przy Al. Jerozolimskich. W wejściu są drzwi obrotowe, a także drzwi klasyczne (z przyciskiem), z których mogą korzystać np. osoby z wózkami czy walizkami.
 2. Windy są przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością. Windy mają m.in. system powstrzymywania zamykania drzwi, poręcze oraz komunikatory głosowe wewnątrz kabin.
 3. Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością są na każdym piętrze. Na parterze takie toalety znajdują się w poprzecznym holu głównym, na prawo od recepcji.
 4. Procedury ewakuacji uwzględniają ewakuację osoby z niepełnosprawnością.
 5. Miejsca parkingowe. Przed budynkiem na ul. Chmielnej są trzy miejsca postojowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca takie są także na parkingu podziemnym, dostępnym za pobraniem biletu.
 6. Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 7. Tłumacz polskiego języka migowego. Zapewniamy możliwość zdalnego połączenia się z tłumaczem Polskiego Języka Migowego zarówno przez stronę internetową banku, jak i bezpośrednio w siedzibach BGK (recepcja).
 8. Drzwi prowadzące do Centrum Konferencyjnego BGK w trzonie wind A mają specjalny siłownik do ich automatycznego otwierania. Takie siłowniki zamontowaliśmy także na innych piętrach (4a, 5b, 6ac, 8c), aby umożliwić swobodne poruszanie się naszym pracownikom.
 9. Pętla indukcyjna znajduję się na recepcji. Istnieje także możliwość użycia pętli indukcyjnej podczas spotkań z klientami.

Scroll to Top
Skip to content