Biblia, inkunabuł, druk zwarty.

Biblia, inkunabuł, druk zwarty.

Muzeum Warszawy

województwo mazowieckie

Biblia ukazała się w 1482 r. w szwajcarskiej oficynie Johanesa Amerbacha, bazylejskiego drukarza, jednego z najwybitniejszych humanistów epoki renesansu. Stanowi przykład pozbawionego iluminacji i oprawy inkunabułu, wydanego na papierze czerpanym. Liczy 509 kart o wymiarach 28,5cm x 20,5cm x 7,8cm. Zawiera dwukolorowe, malowane ręcznie inicjały o różnej wielkości. Biblia posiada wszelkie cechy charakterystyczne dla druków sprzed 1500 roku: incipity, explicity, rozpoczynające i kończące każdą księgę, reprezentanty, sygnatury, kolofon z datą wyprodukowania druku. Charakteryzuje ją różnorodność czcionki, ligatur, abrewiur, dwuszpaltowa kompozycja.

Inkunabuł należał w 1695 r. do ks. Szymona Plucińskiego, prepozyta parafii w Koniecpolu w latach 1692—1704, następnie znajdował się w bibliotece pałacowej Potockich w Koniecpolu. Dalsze jego losy są nieznane. W roku 2003 Biblia została podarowana Muzeum Drukarstwa przez prywatnego właściciela. Inkunabuł jest jedynym przykładem w zbiorach Muzeum Drukarstwa druku z najwcześniejszego okresu drukarstwa, do 1500 r., z czasów gdy tekst był drukowany, a ilustracje wykonane ręcznie.

Biblia jest najstarszym i niezwykle cennym pod względem historycznym i technologicznym obiektem w zbiorach Muzeum Drukarstwa (oddziału Muzeum Warszawy). Jest to obiekt niezwykle rzadki ponieważ pochodzi z najwcześniejszego okresu drukarstwa i jest określany jako inkunabuł. Z powodu bardzo złego stanu zachowania nie może być prezentowany publiczności ze względu o jego dobro. Aby móc zabezpieczyć obiekt, zachowując przy tym jego wartość naukową, potrzebne jest przeprowadzenie bardzo wysublimowanej konserwacji, która polega na wykonaniu wszystkich zabiegów w bloku, bez rozszywania obiektu na pojedyncze składki. Jakiekolwiek prace powinny być także uzupełnione wykonaniem wielu badań technologicznych mających na celu lepsze zapoznanie się z techniką i technologią wykonania obiektu, co pozwoli na lepsze zrozumienie jego historii i sposobu wykonania.

Opis powstał na podstawie informacji przekazanych w zgłoszeniu konkursowym

fundacja@mostthemost.pl

Scroll to Top
Skip to content