Opatów | Brama warszawska

Brama Warszawska zbudowana w latach 1520-1530 w miejscu wcześniejszej bramy i XIV-wiecznych, średniowiecznych murów obronnych. Wchodziła w skład systemu obrony kupieckiego Opatowa wraz z murami miejskimi i bramami: Krakowską, Lubelską i Sandomierską. Jest jedyną budowlą zachowaną do dziś.

Brama została zbudowana na planie kwadratu, niegdyś liczyła kilka kondygnacji. Ufundowana przez właściciela Opatowa, kanclerza wielkiego koronnego króla Zygmunta Starego – Krzysztofa Szydłowieckiego. Ponad arkadową bramą wjazdową widnieją dobrze zachowany herb rodziny Szydłowieckich oraz obraz Matki Bożej zawieszony przez ks. Szymona Pióro w roku 1922 w rocznicę „Bitwy Warszawskiej”. Budowla dziś posiada wyłącznie jedną kondygnację, z drewnianym stropem zwieńczoną zrekonstruowaną – stylizowaną na renesansową – attykę. Do lat 70-tych XX w. odbywał się przez Bramę Warszawską ruch drogowy, obecnie jedynie pieszy.

Opis powstał dzięki Pani Paulinie oraz Pani Halinie z Opatowa.

Scroll to Top
Skip to content