Starachowice | Wielki piec

Wieli Piec w Starachowicach zbudowany został w 1899 roku. Ma ogromne znaczenie dla historii miasta. To dzięki oddaniu do użytku zakładu wielkopiecowego niewielka osada zaczęła przekształcać się w organizm miejski. To wokół niego powstawały kolejne kolonie robotnicze.

Istnienie huty spowodowało, że w latach 20. XX wieku zbudowano zakłady zbrojeniowe a wraz z tym postępowała dalsza rozbudowa miejscowości. W 1939 roku Starachowice stają się miastem i po wojnie nadal rozwijały się jako ośrodek  przemysłowy. Zakład wielkopiecowy był wówczas częścią Fabryki Samochodów Ciężarowych, w której pracowała zdecydowana większość mieszkańców.

O symbolicznym znaczeniu Wielkiego Pieca dla mieszkańców niech świadczy fakt, że staraniem społeczności lokalnej udało się doprowadzić do wpisania go do rejestru zabytków 12 lutego 1966 roku. Warto pamiętać, że w tym czasie Wielki Piec jeszcze pracował. Wygaszono go ostatecznie w marcu 1968 roku, zaś 1 stycznia 2001 roku samorząd powiatowy utworzył Muzeum w oparciu o zabytkowy obiekt.

Wielki Piec stanowi najważniejszy symboli historii Starachowic oraz ich przemysłowej genezy, zaś Muzeum przyrody i techniki to jedna z najważniejszych instytucji kultury miasta i powiatu.

Opis powstał dzięki Panu Pawłowi ze Starachowic.

Scroll to Top
Skip to content