Ruiny starego zboru ariańskiego porośnięte zielenią.

Włostów | Zbór Ariański

Zbór ariański położony jest na terenie dawnego zespołu pałacowo – parkowego we wsi Włostów, ok. 0,6 km na południe od trasy Sandomierz – Opatów. Zbór leży ok. 25 m. na południowy wschód od oficyny pałacu. Budynek pochodzi aż z XVI w. Według tradycji mieścił się tutaj zbór ariański na co wskazuje również układ budynku. Pod koniec wieku XIX budynek będący własnością rodziny Karskich został przebudowany. Otrzymał

Włostów | Zbór Ariański więcej »

Fragment wzgórza zamkowego.

Pińczów | Ruiny Zamku

Miasto posiada rodowód co najmniej XV-o wieczny. Zamek i wiejska osada prawdopodobnie istniały już w XIV w. Zamek w Pińczowie znajdował się w na cyplu wysuniętej na południe skarpy, wznoszącej się nad lewobrzeżną częścią doliny Nidy i miastem. Niegdyś był najwspanialszą siedzibą możnowładczą w Małopolsce, W ramach inwestycji zaplanowano renowację wzgórza zamkowego, które wpisane jest do rejestru jako zespół zamkowo-pałacowy nr.Rej. A.660/1-8 z 1957r. Odsłonięcie ruin z drzew i krzewów,

Pińczów | Ruiny Zamku więcej »

Zbiornik wodny w otoczeniu drzew.

Ostrowiec Świętokrzyski | Pozostałości Układu Wodnego

Układ wodny był częścią kompleksu cukrowni „Częstocice” – pierwszej cukrowni w Królestwie Polskim. Układ powstał w XIX wieku. Obecnie jego ślady można zobaczyć w dwóch miejscach. Pierwszy to teren między ul. Osadową i ul. Świętokrzyską. Jest tam teraz Otwarta Strefa Aktywności (tereny zielone, boisko oraz urządzenia rekreacyjno – zabawowe). W XIX stuleciu w przestrzeni pomiędzy bocznicą kolejową a rzeką Modłą wybudowano kolejny staw, a potem dołączono do niego

Ostrowiec Świętokrzyski | Pozostałości Układu Wodnego więcej »

Fragment ruin zamkowych.

Międzygórz | Ruiny Zamku

Jadąc wąską, nieco krętą, prowadzącą wśród sadów drogą, po około dwóch kilometrach, tuż za zakrętem ukaże nam się malowniczy widok. To ruiny zamku, których to sylwetka odbija się w niewielkim stawie u podnóża wzniesienia, na którym ów się stoi. Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z XIV wieku, kiedy to wzniesiono gotycki zamek obronny jako jeden z wielu obiektów mających strzec ziem polskich przed tatarskimi najazdami. Budowla otoczona była fosą,

Międzygórz | Ruiny Zamku więcej »

Fragment ulicy miejskiej wraz ze skwerem, drzewami oraz budynkiem Domu Kultury.

Kielce | Wojewódzki Dom Kultury

Wojewódzki Dom Kultury to wizytówka naszego województwa, powstał on w 1936 r. niestety obecnie wizualnie stracił już swoją świetność i wymaga znacznego remontu i modernizacji. Jest to obiekt, który propaguje kulturę, stwarza warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i wspiera inicjatywy kulturalne w regionie. To niewątpliwie ważny punkt na mapie całego województwa, gdzie można zarówno rozwijać swoje umiejętności artystyczne (najmłodsi jak i seniorzy), ale również doświadczać spotkania z kulturą, poprzez organizowane

Kielce | Wojewódzki Dom Kultury więcej »

Kamienno - ceglana baszta na tle miasta.

Kazimierza Wielka | Baszta Kazimierska

Budowle należącą do zespołu cukrowniczego przypisuje się krakowskiemu architektowi, Tadeuszowi Stryjeńskiemu. Baszta pełniła początkowo funkcje gazowni, następnie mieściła biura i mieszkania pracowników zakładu. Nietuzinkowy kształt i niebanalna uroda obiektu sprawiły, że „wieża” stała się symbolem Kazimierzy. Opis powstał dzięki Panu Krzysztofowi z miejscowości Pińczów

Kazimierza Wielka | Baszta Kazimierska więcej »

Hajdaszek | Stacja Kolejki Wąskotorowej

Drewniano – murowany budynek stacji kolejki wąskotorowej z 1924 r. Kiedyś pełnił funkcję stacji na trasie kolejki wąskotorowej. Przywrócenie dawnej funkcji zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej w miejscowości Hajdaszek byłby ciekawą atrakcją turystyczną. Adaptację zabytkowego dworca mająca przypominać o historii kolei wąskotorowej w regionie. Opis powstał dzięki Pani Natalii z miejscowości Włoszczowice

Hajdaszek | Stacja Kolejki Wąskotorowej więcej »

Ruiny synagogi w otoczeniu aut.

Działoszyce | Synagoga

Początek osadnictwa żydowskiego w Działoszycach datuje się XVII a nawet XVI wiek. Jan Szczęsny Stradomski, który był właścicielem miasta, w 1707 roku wystawił Żydom przywilej swobodnego zamieszkiwania oraz zezwolił im na prowadzenie handlu i rzemiosła, a także na budowę bóżnicy. Gmina żydowska istniała od I. połowy XVIII wieku, a murowana Synagoga została wybudowana w 1852 roku. Budynek podczas II wojny światowej służył za magazyn i w tym właśnie okresie został zniszczony. Po wojnie

Działoszyce | Synagoga więcej »

Scroll to Top
Skip to content