Działoszyce | Synagoga

Początek osadnictwa żydowskiego w Działoszycach datuje się XVII a nawet XVI wiek. Jan Szczęsny Stradomski, który był właścicielem miasta, w 1707 roku wystawił Żydom przywilej swobodnego zamieszkiwania oraz zezwolił im na prowadzenie handlu i rzemiosła, a także na budowę bóżnicy. Gmina żydowska istniała od I. połowy XVIII wieku, a murowana Synagoga została wybudowana w 1852 roku. Budynek podczas II wojny światowej służył za magazyn i w tym właśnie okresie został zniszczony. Po wojnie pełnił rolę Domu Dziecka, następnie składu opału. Od 1988 roku budynek nie ma dachu i obecnie jest ruiną. Na terenie miasta i gminy Działoszyce jest niewiele zabytków, które mogłyby gwarantować wzmożony ruch turystyczny. Synagoga jest zabytkiem przyciągającym największe rzesze turystów. Synagoga znajduje się przy ul. Krasickiego, w pobliżu rynku. Jest to murowany z cegły, niegdyś otynkowany budynek na planie prostokąta o wymiarach 16,7 x 23,7 metra. Do lat 80. XX w. nakrywał go dwuspadowy dach z trójkątnymi szczytami, obecnie budynek jest ruiną.

Opis powstał dzięki Pani Ninie z miejscowości Jakuszowice

Scroll to Top
Skip to content