Cieszkowy | Zbór Ariański

Zbór ariański w Cieszkowach to jeden z niewielu zabytków po Braciach Polskich. Wybudowany w XVII wieku. Czasy jego świetności dawno minęły, w XIX wieku przeznaczony był na spichlerz i popadł w ruinę.

Na uwagę zasługuje jego usytuowanie w pięknym starym parku w sąsiedztwie zabytkowego drzewa czerwonego buka. Położony na skraju zabytkowego parku dworskiego z I połowy XIX wieku. Murowany z cegły, piętrowy na rzucie prostokąta ma dwuspadowy, łamany dach, profilowane gzymsy oraz kunsztowna kamieniarkę okienną. Do wnętrza budynku wchodzi się przez stare żelazne drzwi, które prowadzą do sionki ze spłaszczonym sklepieniem kolebkowym. Wnętrze podzielone na dwie izby. Nad drzwiami zachowały się fragmentarycznie sentencje łacińskie zaczerpnięte z Ewangelii.

Obecnie zabezpieczony, nie stanowi zagrożenia, ale nadal niewykorzystany z uśpioną historią czeka na kogoś, kto pozwoli mu odkryć na nowo swoje walory i przekazać wiele tajemnic nowym pokoleniom. Zbór jest niewykorzystana skarbnica historii, która warto wskrzesić.

Opis powstał dzięki Pani Marii i Pani Beacie.

Scroll to Top
Skip to content