Końskie | Glorietta z terenem przyległym w zespole pałacowo-parkowym

Glorietta jest budowlą z przełomu XVIII/XIX wieku, stanowiącą zamknięcie od południa osi pałacowej. Takie obiekty były modne i charakterystyczne dla założeń pałacowych od połowy XVIII w. Występują w najświetniejszych europejskich rezydencjach. Zabytek wpisuje się w ówczesny europejski trend. Jest budowlą szczególną. Fundator zespołu pałacowego, kanclerz wielki koronny Jan Małachowski pobudował go dla swoich synów, w tym Stanisława późniejszego marszałka Sejmu Czteroletniego oraz Jacka – również kanclerza wielkiego koronnego i wybitnego działacza gospodarczego.

W okresie międzywojennym na „Placu pod orłem”, bo tak nazywane było to miejsce, odbywały się wszystkie uroczystości religijne i patriotyczne. Zabytek jest wizerunkiem prestiżowej nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Końskie „Konecka Glorietta” wręczanej w formie okazałej statuetki za wybitne osiągnięcia społeczne, kulturalne i gospodarcze.

Opis powstał dzięki Panu Andrzejowi z Moskorzewa.

Scroll to Top
Skip to content