Moskorzew | Budynek dworski – tzw. murowaniec

Budynek dworski
– tzw. „Murowaniec”
w Moskorzewie

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo świętokrzyskie, edycja 2022


Mieszkańcy gminy Moskorzew wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Budynek dworski, tzw. „murowaniec” przechodzi właśnie przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niego mieszkańcy powiatu.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli gminy Moskorzew i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!


Aktualności z gminy Moskorzew

1 2

Po rewaloryzacji zabytek będzie całorocznym miejscem spotkań międzypokoleniowych. Odnowa Murowańca zwiększy dostęp dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami i starszych. Odrestaurowany zabytek będzie impulsem do działań, stanie się miejscem bardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. Miejsce to przyczyni się do integracji środowiska lokalnego, a także do realizacji ciekawych inicjatyw społecznych.

Prace rewaloryzacyjne zabytku to duże wyzwanie. Gmina Moskorzew i jej wykonawcy dążą do tego, by budynek był zarówno piękny, jak i funkcjonalny. Nad całym procesem czuwają służby konserwatorskie, które dokładają starań, by tkanka historyczna zabytku została zachowana we właściwy sposób.

Grant od Fundacji Most the Most wyniósł 1 milion złotych.

Zobaczcie na zdjęciach jak przebiegają prace.

W 2022 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie świętokrzyskim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Moskorzew podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie dawny budynek dworski „murowaniec”, który jest w rękach gminnych.
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy gminy Moskorzew zabytek ten zwyciężył w konkursie w województwie świętokrzyskim. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów w regionie.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie zabrali głos i zgłaszali pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawicielki Fundacji Most the Most spotkały się wówczas z lokalną społecznością i włodarzami gminy Moskorzew. Konsultacje pomysłów przyniosły wiele owocnych wniosków.

261

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj świętokrzyskiego w 2022 r.

33

obiekty zgłoszono
do konkursu

26

zabytków
przeszło ocenę formalną

27

zgłoszeń
wpłynęło w drugim etapie,
w którym mieszkańcy zgłaszali pomysły
na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt

W grudniu 2022 roku podpisano umowę między gminą Moskorzew a Fundacją Most the Most.

Najstarszy zachowany w Moskorzewie budynek, tzw. murowaniec, uznawany jest za pozostałość późnośredniowiecznego dworu. Najprawdopodobniej była to początkowo wieża mieszkalna, następnie przez krótki okres wykorzystywana jako zbór ariański. (…) W katalogu zabytków sztuki podano, że pierwszą fazę funkcjonowania dworu datować można na XIII w.

Literatura: A. Gołembnik, Moskorzew, IA, B. 1973, Warszawa 1974 , s. 259; Inwentarze dóbr ziemskich województwa krakowskiego 1576-1700, Warszawa 1956, s. 238-240; KZS, t. III, z. 12, s. 33-35; ZAiBwP, z. 5, s. 90.

Murowaniec w Moskorzewie należy do najcenniejszych zabytków w powiecie włoszczowskim. Zbudowany został z czerwonej cegły przez dawnych właścicieli wsi Moskorzewskich. (…) Na wiszącej kiedyś na nim tablicy można było przeczytać, że to „wieża mieszkalna typu obronnego” z XIV stulecia, z dobudowanymi dwa wieki później podcieniami. (…)  Wsparty na obszernych sklepionych piwnicach budynek służył później za lamus dworski*.

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,22462236,zabytki-wolaja-o-ratunek-prosze-mnie-trzymac-za-slowo.html?disableRedirects=true

*Lamus (niem. Lehmhaus) – dawny budynek gospodarczy, drewniany lub murowany, jedno- lub dwukondygnacyjny (z jedną izbą na każdej kondygnacji), czasami z podcieniem lub gankami, często o ozdobnych formach architektonicznych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lamus

Scroll to Top
Skip to content