Przytoń | Dwór w założeniu parkowym

Dwór w Przytoniu

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo zachodniopomorskie, edycja 2022


Mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Dwór w Przytoniu przechodzi właśnie przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niego mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli gminy Drawsko Pomorskie i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!

Front budynku w słoneczny dzień

Aktualności z Przytonia

1 2

Po rewaloryzacji w dworze będzie świetlica wiejska i Lokalna Izba Historii.

Zabytek będzie miejscem spotkań między pokoleniowych, gdzie lokalna (i nie tylko) społeczność będzie mogła aktywnie brać udział w różnego rodzaju zajęciach, warsztatach, spotkaniach integracyjnych i wydarzeniach kulturalnych.

Prace rewaloryzacyjne zabytku to duże wyzwanie. Gmina Drawsko Pomorskie i jej wykonawcy dążą do tego, by budynek był zarówno piękny, jak i funkcjonalny. Nad całym procesem czuwają służby konserwatorskie, które dokładają starań, by tkanka historyczna zabytku została zachowana we właściwy sposób.

Grant od Fundacji Most the Most wyniósł 1 milion złotych.

Zobaczcie na zdjęciach jak przebiegają prace.

W 2022 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie zachodniopomorskim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie dwór w Przytoniu, który jest w rękach gminnych.
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy Przytonia, zabytek ten zwyciężył w konkursie w województwie zachodniopomorskim. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów w regionie.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie zabrali głos i zgłaszali pomysły na użytkowanie budynku.

265

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. zachodniopomorskiego w 2022 r.

68

obiektów zgłoszono
do konkursu

51

zabytków
przeszło ocenę formalną

11

zgłoszeń
wpłynęło w drugim etapie,
w którym mieszkańcy zgłaszali pomysły
na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt

W styczniu 2023 roku podpisano umowę między gminą Drawsko Pomorskie a Fundacją Most the Most.

Zespół dworski w Przytoniu położony w gminie Drawsko Pomorskie wybudowany został w drugiej połowie XIX w około 1897 r. W skład dworu wchodzą: budynek dworski, oficyna, rządcówka, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, park.

Dwór jest okazałym podpiwniczonym budynkiem dwukondygnacyjnym, na rzucie wydłużonego prostokąta, przykryty dwuspadowym dachem z dobudowaną parterową oficyną. Dwór od budynku folwarku i wsi osłonięto różnogatunkowymi drzewami. Od strony północno-zachodniej do dworu przylegała podłużna polana widokowa osłonięta od południa i zachodu zwartymi kępami drzew, a od północnej strony pojedynczymi drzewami rosnącymi wzdłuż drogi dojazdowej do dworu. Zachodnią część założenia zajmowała rozległa łąka poprzecinana rowami odwadniającymi, położona na dnie koryta jeziora Wielkie Dąbie.

Po wojnie dwór był w użytkowaniu PGR. Aktualnie budynek dworski jest w bardzo złej kondycji, wymaga nakładu wielu środków finansowych, aby przywrócić jego wygląd i funkcjonalność. Działania w zakresie poprawy kondycji budynku czynią zarówno włodarze gminy Drawsko Pomorskie jak i lokalna społeczność.

Wieś Przytoń (dawna nazwa Pritten) od XIV wieku należała do znanego rodu rycerskiego Bornów. W końcu XIX wieku był to już duży majątek ziemski obejmujący ponad 1000 ha. Obecnie we wsi można zobaczyć dobrze zachowany zespół folwarczny.

Scroll to Top
Skip to content