„Murowaniec” w Moskorzewie zyskał nowe życie!


Otwarcie „murowańca” w gminie Moskorzew wzbudziło wiele pozytywnych emocji wśród lokalnej społeczności. Przez cały rok będą się tu odbywać międzypokoleniowe spotkania. W zabytku mieści się także Lokalna Izba Historii i Punkt Informacji Turystycznej. Podczas uroczystości otwarcia nie zabrakło atrakcji przybliżających zgromadzonym dzieje Moskorzewa.

W lutym 2022 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie świętokrzyskim. Mieszkańcy zgłaszali w nim zabytki, którym chcieliby dać nowe życie. Jako jedyny w świętokrzyskiem zwyciężył budynek dworski tzw. „murowaniec” z Moskorzewa. W kolejnym kroku lokalna społeczność przesyłała pomysły na użytkowanie zabytku po jego rewaloryzacji. Fundacja, wspólnie z właścicielem „murowańca” (Gminą Moskorzew) oraz w konsultacji ze służbami konserwatorskimi, wybrała najlepsze z nich. Pomysły zostały wpisane do umowy na grant w wysokości 1 mln zł dla gminy Moskorzew. Teraz, po rewaloryzacji, „murowaniec” będzie służyć mieszkańcom i lokalnym stowarzyszeniom przez kolejne lata.

Przecięcie wstęgi, czyli otwarcie „murowańca”

Uroczyste otwarcie miało miejsce 24 czerwca 2024 r. Goście mieli możliwość przejazdu bryczką i poznania lokalnej historii – obrazu życia społeczności wsi. Uroczystość uświetnił występ zespołu Moskorzewianie ze stowarzyszenia „Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi”.

Marcin Wiekiera, Wójt gminy Moskorzew mówi: – Zabytków w Moskorzewie mamy dość dużo, dlatego też każde pozyskane środki są dla nas bardzo ważne. Dzięki Fundacji Most the Most jeden z nich tzw. murowaniec zyskał drugie życie. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do tego , że obiekt został odnowiony. Mam nadzieję , że przez najbliższych kilkadziesiąt lat będzie służył lokalnemu społeczeństwu.

– Otwarcie „murowańca” to święto mieszkańców Moskorzewa i wszystkich innych osób, którym bliska jest historia tego miejsca. To dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, która wykonała pierwszy krok i zgłosiła „murowaniec” do Konkursu Nasz Zabytek, możemy spotkać się w tym zrewaloryzowanym obiekcie. Liczę na to, że to miejsce będzie przez kolejne lata tętnić życiem w sposób co najmniej taki, jak w dniu otwarcia – mówi Róża Zabojszcz, menedżer z Fundacji Most the Most.

Nowe funkcje zabytku

W zabytkowym budynku dworskim mieści się Lokalna Izba Historii i Punkt Informacji Turystycznej. Można je odwiedzić od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-19:00. Poza funkcjami stałymi, w „murowańcu” będą odbywać się: spotkania, warsztaty, wystawy, konkursy. Będzie to też miejsce dla działalności miejscowych stowarzyszeń, m.in. stowarzyszenia „Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi”.

Więcej o „murowańcu” – TUTAJ.

Scroll to Top
Skip to content