„Rola kultury i sztuki w budowaniu kapitału społecznego w lokalnych społecznościach” – BGK dla JST


  • Animacja kultury i proponowanie konkretnego repertuaru to zadanie dla JST, instytucji publicznych i NGO;
  • Doświadczanie na własnej skórze kultury i sztuki ma pozytywny wpływ na odbiór również trudniejszego repertuaru;
  • Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury jest ważna dla kształtowania ich postaw;
  • Angażowanie lokalnych społeczności w wydarzenia kulturalne wpływa na poczucie jedności z grupą i przywiązania do swojej małej ojczyzny.

To kilka punktów-wniosków, które pojawiły się podczas rozmowy nt. upowszechniania kultury i jej wpływu na budowanie kapitału społecznego, w której wzięła udział przedstawicielka Fundacji.

Dyskusja miała miejsce podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST.

Panel „Rola kultury i sztuki w budowaniu kapitału społecznego w lokalnych społecznościach” poprowadził Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie.
W rozmowie uczestniczyli:
– Marcin Gorayski, Kierownik Polskiego Impresariatu Muzycznego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca;
Kamil Gojowy, menedżer kultury, działacz społeczny, dyrygent;
Martyna Krawczonek-Kosior, menedżerka w Fundacja Most the Most;
– Beata Kulczycka, Prezydent Miasta Nowa Sól;
– Małgorzata Wojnowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie, działaczka społeczna;
– Zdzisław Zadworny, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Dziękujemy Bankowi Gospodarstwa Krajowego za możliwość udziału! To było dla nas ważne wydarzenie oraz bardzo interesująca rozmowa.

Scroll to Top
Skip to content