Zabytkowy Budynek Dworski „Murowaniec” odzyska dawny blask i będzie znowu służył mieszkańcom


8 grudnia Fundacja Most the Most i Gmina Moskorzew podpisały umowę o wartości 1 mln zł na dofinansowanie rewaloryzacji „Murowańca”. Obiektu, który zwyciężył w konkursie Nasz Zabytek w województwie świętokrzyskim. O zwycięstwie „Murowańca” zdecydowało zaangażowanie i solidarność mieszkańców Moskorzewa i okolic.

Konkurs Nasz Zabytek to flagowy projekt Fundacji Most the Most inicjujący i wzmacniający zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Konkurs jest podzielony na dwie części. I Konkurs w województwie świętokrzyskim został ogłoszony w lutym 2022 r. Podczas trwającego 4 tygodnie (7 lutego – 7 marca) naboru Fundacja otrzymała ponad 261 zgłoszeń na 33 zabytkowe obiekty. Zwyciężył Budynek Dworski „Murowaniec” w Moskorzewie. W II konkursie – na wybór funkcji społecznej zabytku – mieszkańcy Moskorzewa i okolic ponownie aktywnie się zaangażowali i zgłosili wiele ciekawych pomysłów na jego wykorzystanie.

Nowa funkcja społeczna Budynku Dworskiego „Murowaniec” w Moskorzewie

Po podpisaniu umowy Fundacja Most the Most przekaże Gminie Moskorzew grant na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Budynek Dworski „Murowaniec”, który obecnie jest wyłączony z użytkowania ponownie otworzy się dla lokalnej społeczności. Będzie to całoroczne miejsce spotkań międzypokoleniowych mających na celu szerzenie kultury i historii Moskorzewa. Rewaloryzacja Murowańca zwiększy dostęp dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami i starszych. Miejsce to przyczyni się do integracji środowiska lokalnego, a także przyczyni się do realizacji ciekawych inicjatyw społecznych, takich jak:

  • Lokalna Izba Historii,
  • Punkt Informacji Turystycznej,

Ponadto Gmina Moskorzew zobowiązała się do organizowania dla lokalnych społeczności co najmniej 5 działań cyklicznych w roku przez 7 lat obowiązywania umowy z Fundacją Most the Most. Będą to m.in.:

  • spotkanie z historią,
  • wystawa twórczości lokalnej,
  • warsztaty rękodzieła,
  • spotkanie z działającymi stowarzyszeniami
  • Konkursy tematyczne,

Gratulacje dla lokalnych bohaterów

Fundatorem Fundacji Most the Most jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspiera budowanie zaangażowania społecznego m.in. wokół takich inicjatyw jak konkurs Nasz Zabytek.

– Fundacja Most the Most inicjuje zaangażowanie mieszkańców mniejszych i większych miejscowości i wpiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby. Zależy nam, by wspólnie z mieszkańcami i dla nich, razem z samorządem ratować lokalne zabytki i tworzyć w nich miejsce, w którym każdy będzie się mógł rozwijać, realizować, integrować lub odpoczywać. To ma być przestrzeń, w której mieszkańcy będą się czuć u siebie, gdyż to właśnie dzięki ich zaangażowaniu Budynek Dworski „Murowaniec” zwyciężył w naszym konkursie. To oni mogą czuć się dziś lokalnymi bohaterami. Gratulujemy Wam wiary w sukces, energii i dziękujemy za Wasze zaangażowanie oraz troskę o lokalne dziedzictwo – podkreśliła podczas uroczystości Brygida Ślabska, Prezes Zarządu Fundacji Most the Most.

Andrzej Walasek, wójt Gminy Moskorzew podkreślił natomiast, że wygrana w Konkursie Nasz Zabytek i grant od Fundacji Most the Most może odmienić losy Murowańca.  

–  Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania grantu w wysokości 1 mln zł przez Gminę Moskorzew. Nagroda w konkursie Nasz Zabytek dla tak małej społeczności jak nasza jest jak los na loterii, a zarazem być może ostatnią szansą dla zabytkowego budynku jakim jest Murowaniec. Mam nadzieję, że obiekt po rewaloryzacji i dostosowaniu do funkcji społecznej będzie miejscem integracji mieszkańców gminy, a także będzie przypominał przyszłym pokoleniom historię i kulturę regionu.” – zaznaczył podczas uroczystości Andrzej Walasek.

Budynek Dworski „Murowaniec”

„Murowaniec” należy do kompleksu dworskiego w Moskorzewie. W jego skład wchodzą także: dwór, tzw. ,,oficyna” i park. Jest to jedyny wartościowy zabytkowy kompleks dla gminy Moskorzew. Dla lokalnej społeczności ma on ogromne znaczenie historyczne oraz kulturalne.

To tutaj toczyła się historia powstania miejscowości Moskorzew. Z zachowanych źródeł historycznych wynika, iż w to w Murowańcu podejmowane były najważniejsze decyzje dla lokalnej społeczności w 1907 r., takie jak założenie przez żonę Augusta Potockiego, Marię Wielkopolską, ochronki dla dzieci. Dwa lata później powstała tu szwalnia, w której uczyły się szyć dziewczęta ze wsi Moskorzew. W 1896 roku z kolei powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Istnieje ona do dziś i jest jedną z najstarszych w województwie świętokrzyskim.

To dzięki zespołowi dworskiemu miejscowość Moskorzew zaistniała w historii województwa Świętokrzyskiego.

Rewaloryzacja Murowańca pomoże w pogłębieniu relacji wielopokoleniowych i zapewni przywrócenie walorów krajobrazowych jak i historycznych.

Dzięki oddolnej inicjatywie Stowarzyszenia Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi w Moskorzewie „Murowaniec” uzyskał dofinasowanie do wykonania ekspertyzy budowlanej. Dzięki niej gmina mogła poczynić kolejny krok i skompletować niezbędne dokumenty umożliwiające wykonanie rewaloryzacji budynku.

Scroll to Top
Skip to content