Maleniec | Zabytkowy zakład hutniczy

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu to jedyny w województwie świętokrzyskim XVIII-wieczny zakład przemysłowy z układem wodnym i największym w Polsce drewnianym kołem wodnym. Zakład ten pracował od 1784 do 1967 roku. Do dziś zachowały się dawne hale produkcyjne i zabytkowe maszyny przemysłowe. W połowie XIX wieku był to najnowocześniejszy prywatny zakład hutniczy w Królestwie Polskim. W okresie powstania styczniowego działała tu konspiracyjna fabryka broni. Większość zabytkowych urządzeń pozostaje sprawna do dziś. Obiekt położony jest na obszarze Natura 2000, przy dużym stawie. Jest też ogród przyfabryczny.

Opis powstał dzięki Pani Alinie z miejscowości Machory.

Scroll to Top
Skip to content