Małogoszcz | Budynek dawnej szkoły podstawowej

Budynek dawnej szkoły podstawowej to jeden z nielicznych zabytków naszego regionu. Prawdopodobnie stoi na miejscu dawnego kościoła św. Krzyża i szpitala dla starców i ubogich z roku 1615 – o czym może świadczyć rozkład pomieszczeń w budynku. Przypuszcza się, że budynek  został zbudowany czynem społecznym w 1910 r. Przez długie lata po II wojnie światowej mieściła się w nim szkoła podstawowa.

Obecnie w części budynku ma swoją siedzibę Towarzystwo Przyjaciół Małogoszcza.

Opis powstał dzięki pani Annie.

Scroll to Top
Skip to content