Bodzentyn | Ruiny zamku

Ruiny Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie to miejsce pełne historii i niepowtarzalnego klimatu. To jeden z najstarszych zabytków w powiecie kieleckim, który wciąż skrywa wiele tajemnic. Jego historia sięga II połowy XIV wieku, kiedy to biskup krakowski Floriana z Mokrska herbu Jelita zainicjował wybudowanie na wzgórzu murowanego zamku, otoczonego fosą i połączonego z miejskimi fortyfikacjami Bodzentyna. XV i XVI wiek to niewątpliwie lata świetności pałacu. Znaczenie bodzentyńskiej rezydencji zaczęło maleć wraz z wybudowaniem w Kielcach nowego pałacu. W 1789 r. Sejm Czteroletni zadecydował o upaństwowieniu biskupich dóbr. Zamek przekształcono na spichlerz i szpital wojskowy. W 1814 r. budowlę ostatecznie opuszczono. Średniowieczny zamek stał się głównie źródłem darmowego budulca dla okolicznej ludności, konsekwentnie doprowadzającej zabytek do ruiny.

Zamek mimo upływu lat zachował część swoich wysokich i grubych murów. Zachowały się okiennice i wspaniały renesansowy portal bramy wjazdowej, wykonany z ciosów czerwonego piaskowca zaklinowany własnym ciężarem. Obecnie zabytek pełni funkcję typowo wizerunkowa dla miasta.

Link: Ruiny Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie – YouTube

Opis powstał dzięki Panu Tomaszowi z Bodzentyna.

Scroll to Top
Skip to content