Węchadłów | Zespół dworsko-parkowy

Pierwsze wzmianki o Węchadłowie pochodzą z 1379 roku. Już na początku XVI wieku właścicielami wsi została rodzina Górskich, która w 1559 roku wzniosła tu zbór ariański. Później miejscowość przeszła na własność rodziny Kołków, będących gorliwymi protestantami. Dziś Węchadłów to mała miejscowość położona w gminie Michałów na malowniczym Ponidziu, której największą atrakcją jest zespół dworski.

W skład historycznego zespołu wchodzi przede wszystkim dwór. Jest on murowanym parterowym obiektem z portykiem z około 1894 roku. Przylega do niego kaplica postawiona przez Sejmik Pińczowski dla Węchadłowa w 1927 roku. Nieopodal stoi budynek zboru ariańskiego, wzniesionego w 1559 r. Na obiekt, który pełnił późnej funkcję dworskiego lamusa, składają się trzy pomieszczenia, z czego dwa mają sklepienie kolebkowo – krzyżowe. Zachowały się tutaj również, aczkolwiek niewielkie, elementy dekoracji rzeźbiarskiej, jak kamienny portal w piwnicy. Obiekt ten jest dzisiaj jedyną pamiątką po arianach na terenie gminy i jednym z najstarszych zabytków w okolicy. Znajduje się w stanie ruiny i pozbawiony jest dachu.

Całość otacza park geometryczny założony w XVI w., a przekomponowany w XIX wieku w park krajobrazowy. Znajdują się w nim stare drzewa, wśród nich m.in. lipy, czy kasztanowce.

Link: Węchadłów Ruiny Pałacu – YouTube

Opis powstał dzięki Panu Piotrowi z Pińczowa.

Scroll to Top
Skip to content