Chocimów | Dwór

Dwór w Chocimowie

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo świętokrzyskie, edycja 2023


Mieszkańcy Chocimowa wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Dwór w Chocimowie przejdzie już niedługo przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niej mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli Chocimowa i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!


Aktualności z Chocimowa

1 2

Po rewaloryzacji zabytek będzie miejscem spotkań mieszkańców. Będą się tu odbywać wydarzenia związane ze sztuką, kulturą, historią oraz zabawą.

Grant od Fundacji Most the Most wynosi 1 milion złotych.
Te pieniądze zostaną wykorzystane na remont i przystosowanie budynku do potrzeb lokalnej społeczności.

W 2023 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie świętokrzyskim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy Gminy Michałowice podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie Dwór w Chocimowie (który jest własnością gminy).
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy Chocimowa, zabytek ten zwyciężył w konkursie w województwie świętokrzyskim. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie mogą zabrać głos i zgłaszać pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawiciele Fundacji Most the Most spotkali się z lokalną społecznością i włodarzami Chocimowa na konsultacje pomysłów.

208

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. świętokrzyskiego w 2023 r.

26

obiektów zgłoszono
do konkursu

21

zabytków
przeszło ocenę formalną

112

zgłoszeń
wpłynęło w drugim etapie, 
w którym mieszkańcy zgłaszali pomysły 
na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt

Dwór powstał w 1868 r., pośród lipowego parku założonego jeszcze w 1. poł. XIX w. Wieś należała wówczas do rodu Popielów, która później sprzedała go Ośniałowskim. Po wojnie w budynku utworzono szkołę podstawową która istniała do 2008 roku. Obecnie ma w nim siedzibę Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów, które utworzyło Izbę pamięci im. Mariana Rysia Ośniałowskiego, poety który urodził się tu 1920 roku i mieszkała 20 lat. Mimo usilnych starań stowarzyszenia i gminy budynek jest w opłakanym stanie i wymaga pilnego remontu elewacji i dachu. Szkoda by było aby taki cenny zabytek popadł w ruinę.

Jestem mieszkańcem Chocimowa, chodziłem do szkoły która była w tym budynku, graliśmy w piłkę, było i jest to jedyne miejsce we wsi gdzie można przyjść i pospacerować w klimatycznym parku podworskim, który otacza budynek.

Opis powstał dzięki Panu Mateuszowi z Chocimowa

Scroll to Top
Skip to content