Bobrza | Zakład Wielkopiecowy

W Bobrzy miał powstać olbrzymi Zakład Wielkopiecowy, produkujący 5 100 ton surówki żelaznej rocznie. Projekt finalny zakładu został wykonany w latach 1826-1827. Do roku 1830 wykonano m.in.: mur oporowy dla górnego terenu zakładu , halę przygotowującą wsady do pieców, 1 węgielnie, staw zaporowy, kanał, fragment tamy. Kres robót położyły: powódź w 1828 r. (zrywająca tamę) i wybuch Powstania Listopadowego w 1830 r. Przerwanych robót nigdy już nie wznowiono. Od roku 1833 zaadaptowano budynki pod rządowe zakłady kowalsko- metalowe – funkcjonowała tu gwoździarnia, a po Powstaniu Styczniowym „warsztaty ręczno-kowalskie” do roku 1884. Od 1903 roku działa tu prywatna tkalnia Płazińskich na 30 warsztatów , przejęta w latach 50. XX wieku przez Skarb Państwa i przekazana Zakładom Dziewiarskim, a funkcjonująca do schyłku lat 80. Cały teren jest miejscem historycznym nie tylko znaczącym dla krajowej historii techniki. W czasie Powstania Styczniowego 10 czerwca 1863 roku na terenie zakładów i w ich okolicy toczyła się krwawa lecz zwycięska bitwa oddziału generała Dionizego Czachowskiego z Moskalami. W roku 1945 był to rejon krwawych walk pancernych Ofensywy Styczniowej.

Link: Bobrza mur oporowy i ruiny zakładu wielkopiecowego – YouTube ; Bobrza mur oporowy i ruiny zakładu wielkopiecowego – YouTube

Opis powstał dzięki Panu Dominikowi.

Scroll to Top
Skip to content