TUREW

Zespół parkowo-pałacowy w Turwi zwycięzcą 1 konkursu Nasz Zabytek w woj. wielkopolskim w 2023 r.!


CO NOWEGO?

Aktualności konkursu Nasz Zabytek w województwie wielkopolskim


Od Rewaloryzacji do Integracji.

Te wyjątkowe budynki zyskały uznanie w konkursie Nasz Zabytek dzięki wysiłkom lokalnych społeczności i samorządów.

1 mln na rewaloryzację Pałacu w Turwi!

26 października 2023r. Fundacja Most the Most i Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk podpisały stosowną umowę. Podpisy na dokumencie złożyli: Brygida Ślabska – Prezes Zarządu Fundacji…
1 2 3 4 5

Dotychczasowi zwycięzcy
w województwie wielkopolskim


ZOBACZ
WSZYSTKIE ZABYTKI

zgłoszone w konkursie Nasz Zabytek w województwie wielkopolskim


2023

Piła | Parowozownia

Parowozownia Piła – XIX-wieczna parowozownia w mieście Piła Parowozownia została wzniesiona latach 1870-1874 w związku z intensywnym rozwojem kolei na ziemiach pruskich. Dzięki zastosowaniu nietypowych rozwiązań architektonicznych stała się wzorcowym obiektem…


2022

Gniezno | Parowozownia

Parowozownia w Gnieźnie został wybudowana w 1875 roku na terenie przyległym do nowo powstałej w 1872 roku stacji kolejowej Gniezno, która stała się ważnym punktem w węźle komunikacyjnym Poznań–Toruń. Była…

Konin | Synagoga

Konińską synagogę wybudowano w latach 1825-29. W miejsce poprzedniej drewnianej postawiono okazałą synagogę, powiększając ją w latach osiemdziesiątych XIX wieku o babiniec. Pieniądze na budynek do studiowania…

Turek | Spichlerz

Budynek o charakterze usługowo- magazynowym powstał na przełomie XIX/XX w. Wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, o dwóch kondygnacjach użytkowych i poddaszu. W chwili obecnej z uwagi na stan…

Scroll to Top
Skip to content