Psarskie | Pałac

Pałac, w którym obecnie znajduje się siedziba Domu Pomocy Społecznej, został zbudowany na początku XIX w. przez rodzinę Platerów. Około roku 1867 rozbudował go Antoni Raczyński w stylu gotyku angielskiego. Kolejnej przebudowy dokonał Bronisław Grodzicki ok. 1900 r. W późniejszym czasie właścicielami pałacu byli: Antoni von Grave (1903-1906), Cezary Broel Plater (1906-1912), Jan Szołdrski ( 1012-1932), Ewelina Zaleska ( 1932-1939). W czasie trwania II wojny światowej budynek został zajęty przez Niemców a po wojnie został przejęty przez Skarb Państwa. W 1969 r. pałac przeznaczono na Dom Pomocy Społecznej. Ostatnie przebudowy miały miejsce w latach 70 i 80 XX w. w celu poprawienia warunków bytowych jego mieszkańców.

Opis powstał dzięki Pani Violetcie z miejscowości Śrem

Scroll to Top
Skip to content