Sieraków | Zamek Opalińskich

Zamek Opalińskich w Sierakowie jest najstarszym obiektem zabytkowym na terenie powiatu międzychodzkiego. Wzniesiony został w pierwszej połowie XIV w. przez Macieja Brokowica, wojewodę poznańskiego. Później był siedzibą takich rodów jak Nałęczowie czy Górkowie. Jednak okres świetności zamku przypada na czasy rodu Opalińskich, którzy gruntownie go przebudowują czyniąc z niego wygodną magnacką rezydencję. Później stał się on własnością królowej polskiej Katarzyny Opalińskiej a następnie królowej Francji – Marii Leszczyńskiej. Wiek XVIII to czasy rodów saskich. Sam zamek początkowo miał formę wieży rycerskiej na kopcu, następnie przebudowany – przyjął formę zamku kasztelowego, na bazie którego powstała rezydencja magnacka. Niestety w 2 poł. XVIII w. rozebrano część zamku ze względu na zły stan techniczny murów. Druga część – południowa – spłonęła w 1817 r. i rozebrano ją ok. 1829 r. pozostawiając tylko średniowieczne przyziemie. W latach 1992-1995 przywrócono skrzydło południowe w wersji średniowiecznej. Obecnie w zamku mieści się Muzeum prezentujące jedne z najpiękniejszych i niezwykle rzadkich XVII w. sarkofagów rodu Opalińskich. Ich wartość jest ogromna i są to jedyne w Wielkopolsce tego typu zabytki sztuki pogrzebowej.

Opis powstał dzięki Panu Robertowi z miejscowości Grobia

Scroll to Top
Skip to content