Świętno | Dom Kultury

Sala wiejska w Świętnie pamięta czasy jeszcze z przed II wojny światowej. Samo Świętno już jest znane z tego, że w trakcie II Wojny Światowej Świętno było wolnym państwem, które liczyło ok 1000 mieszkańców. Na tej sali odbywały się wszystkie ważne dla społeczeństwa wydarzenia kulturalne jak jest i do tej pory. Budynek ten został rozbudowany w nieokreślonym bliżej czasie. Dobudowana została stróżówka dawniejszej policji. Nad nią, na dużej sali powstała wielka scena.

Opis powstał dzięki Panu Tomaszowi z miejscowości Świętno

Scroll to Top
Skip to content