Września | Kolejowa Wieża Ciśnień

Zabytkowa wieża ciśnień została wzniesiona w 1907 roku przy dziś już nieistniejącej parowozowni. Na jej szczycie zamontowano metalowy wiatrowskaz z ozdobną gałką i chorągiewką, na której wybito ażurowo datę budowy obiektu „1907”. W środku umieszczono stalowy, nitowany zbiornik na wodę o pojemności 200 m3, półsferyczny typu „Barkhausen”, co stanowi unikat na terenie Wielkopolski. Dodatkowo kształt wieży w formie „kielicha” również jest rzadkim rozwiązaniem. Jest to zatem wyjątkowy obiekt wieżowy, którego wartość wykracza daleko poza wrzesiński zespół stacyjny. [źródło: uzasadnienie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 sierpnia 2021 r.]

Opis powstał dzięki Panu Damianowi z miejscowości Września na podstawie opisu zaczerpniętego z Uzasadnienie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Scroll to Top
Skip to content