Mieszków | Dwór Hersztopskich

Gmina Jarocin jest właścicielem kilku obiektów zabytkowych, które wymagają prac konserwatorskich i restauratorskich Wspomniany niżej obiekt jest w złym stanie technicznym i jest wyłączony z użytkowania. Od wielu lat planowane było przeprowadzenie remontu dworku. Kilka lat temu gmina chciała sprzedać dwór w Mieszkowie, ale ostatecznie uchwałę wycofano z programu sesji rady miejskiej.

Jest to dwór z 2. poł. XVIII w. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1290 r., kiedy to biskup poznański Jan Gierbisz wybudował tu pierwszy kościół i ustanowił parafię. Pierwsi właściciele wsi pisali się z Mieszkowa, a w 2. poł. XV w. przyjęli nazwisko Mieszkowskich. Pieczętowali się oni herbem Odrowąż, aczkolwiek istnieje teoria, że pierwsi Mieszkowscy posiadali herb Drogosław. Na pocz. XVI w. Andrzej Mieszkowski wybudował we wsi pierwszy drewniany dwór. Folwark istniał tu znacznie wcześniej, za czasów Małgorzaty Szczurskiej. Od pocz. XVIII w. wieś była w posesji Barbary Żychlińskiej, herbu Bończa. W 1714 r. w zapiskach dotyczących Mieszkowa po raz pierwszy pojawia się nazwisko Herstopskich z Hersztopa herbu Ogończyk, przy okazji chrztu Balbiny Malczewskiej 31 maja 1714 r. W tamtym czasie we wsi wznosił się już nowy dwór, który zastąpił wiekową budowlę Mieszkowskich. (…) Miasto posiadało pocztę listową do Jarocina i Urząd Pocztowy III klasy, własną gorzelnię i młyn parowy. Był tu także folwark proboszczowski o pow. 283 mórg. Obok miasta istniała wieś Mieszków z 33 domami . (…)

W latach 1939-45 wieś nosiła nazwę Mühlenfelde. Po wojnie ziemie majątku rozparcelowano, a dawny folwark i dwór stały się częścią wsi i zostały zaadoptowane do nowych celów. W budynkach gospodarczych mieściły się np. magazyny. Dwór stał się siedzibą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mieszkowie.

Po II wojnie światowej w Dworku funkcjonowało przedszkole. W 1980 roku został odnowiony. Otwarto w nim wtedy muzeum. Na zewnątrz wmurowano tablicę pamiątkową ku czci generała Stanisława Taczaka – urodzonego w Mieszkowie I dowódcy powstania wielkopolskiego. W środku urządzoną ekspozycje poświęconą powstaniu wielkopolskiemu i sławnym mieszkowianom. Później zbiory zostały przeniesione do muzeum w Jarocinie. Dwór pełnił tez siedzibę bractwa kurkowego. Od kilkunastu lat obiekt nie jest użytkowany ze względu na zły stan techniczny.

Opis powstał dzięki Panu Arkadiuszowi oraz Panu Robertowi  z miejscowości Jarocin

Scroll to Top
Skip to content