Kalisz | Domek Parkowego

Historia Domku Parkowego związana jest z powstaniem najstarszego parku miejskiego w Polsce. Budynek od początku jego powstania był przeznaczony na siedzibę opiekuna parku. Z przebiegiem lat i zmianą sytuacji na świecie oraz ustrojem społecznym funkcja opiekuna parku przestała istnieć. Domek Parkowego stracił swoją funkcję i władze miasta podjęły decyzję o wynajęciu obiektu pod inna działalność. W zabytkowym budynku z lat 1905-1910 powstała w latach ’90 Kawiarenka Domek Parkowego. Kawiarenka czynna była przez cały rok. W sezonie letnim działał przy niej ogródek gastronomiczny. Domek Parkowego był organizatorem i współorganizatorem koncertów, wystaw, wieczorów autorskich i zabaw tanecznych. Na chwilę obecną Miasto Kalisz odzyskało budynek i zamierza udostępnić mieszkańcom w celach kulturalnych.

Opis powstał dzięki Panu Piotrowi z Kalisza

Scroll to Top
Skip to content