Krajenka | Zespół młyna

Młyn w Krajence jest jednym z nielicznych na terenie pn. Wielkopolski zabytków techniki, wewnątrz zachowały się dawne urządzenia techniczne młyna. Od lat powojennych obiekt pełni funkcję warsztatów pierwsze powstałej na terenie Polski szkoły młynarskiej. Pierwsza wzmianka o młynie w Krajence pochodzi z 1618 roku. Zachowany do dziś młyn wzniesiony został w 1877 r. Młyn wraz z domem młynarza i wyspą młyńską jest położony w centrum miasteczka. Do niedawna cały obiekt był zapleczem warsztatowym szkoły i kształcił w zawodzie młynarza produkując mąkę. Bardzo urokliwe miejsce które warto zachować dla potomnych. Z roku na rok pomimo starań grupy zapaleńców ze stowarzyszenia Absolwentów szkoły młynarskiej w Krajence ulega powolnej degradacji. To miejsce wyjątkowe w bogatą tradycją edukacyjną które wychowało kilka pokoleń osób mieszkających w Polsce i nie tylko.

Opis powstał dzięki Panu Pawłowi z Krajenka

Scroll to Top
Skip to content