Konin | Ratusz

Ratusz położony jest w starej części Konina na placu zwanym Małym Rynkiem u zbiegu ulic 3 Maja i

Wiosny Ludów. Jest to budynek dwukondygnacyjny, w stylu klasycystycznym, zbudowany na planie

trapezu, ma fasadę z czterema masywnymi kolumnami toskańskimi. Na nich znajduje się fronton w

kształcie trójkąta z herbem Konina.

Nad dachem budowli osadzona jest niewielka wieża zegarowa, zbudowana przed 1829 rokiem, na niej

znajduje się XVIII- wieczny mechanizm zegarowy z zamkniętego klasztoru cysterskiego w Lądzie.

Pierwszy ratusz w Koninie wzniesiono prawdopodobnie po 1293 roku. Obok niego mieściły się jatki i

kramy. Wtedy rynek stano wił serce miasta i na nim stawiano najważniejszy obok kościoła budynek,

czyli ratusz. Budynek był wielokrotnie niszczony z powodu klęsk i najazdów wroga oraz podnoszony z

ruin przez pokolenia mieszkańców. W rezultacie spłonął on w czasie najazdu krzyżackiego w 1331

roku. W 1656 roku został zniszczony przez Szwedów w czasie potopu szwedzkiego, a w 1707 roku

podczas wojny północnej. W połowie XVIII wieku następowały kolejne zniszczenia wojenne, a epidemie

i kryzysy gospodarcze doprowadziły miasto do głębokiego upadku. Przez kilkadziesiąt lat Konin nie

miał ratusza, ponieważ władz miasta i Koninian nie stać było na odbudowę. Początkowo ratusz stał

pośrodku rynku, w miejscu gdzie obecnie jest plac Wolności. Obecny gmach ratusza został wzniesiony

u zbiegu ulic Królewskiej i Nowej (obecnie 3 Maja i Wiosny Ludów) przez Prusaków w latach 1796–1803. Ratusz jest obecnie siedzibą Biura Rady Miasta oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie.

Odbywają się w nim sesje i komisje samorządowców, a okazjonalnie organizowane są uroczystości

miejskie oraz koncerty kameralne. Codziennie, w samo południe, z wieży rozbrzmiewa hejnał miasta Konina, skomponowany przez Witolda Friemanna.

Opis powstał dzięki Pani Martynie z Konina

Scroll to Top
Skip to content