Gołuchów | Muzeum Zamek

Początki zamku w Gołuchowie sięgają ponad 450 lat wstecz i związane były z rodem Leszczyńskich. Z biegiem lat z budowli o charakterze obronnym przekształcony został w okazałą magnacką rezydencję tętniącą życiem. Niestety w XVIII i XIX w. majątek podupada, zniszczone baszty i mury oraz dach sprawiły, że zamek zmienił się w malowniczą ruinę tylko częściowo zdatną do zamieszkania. Momentem przełomowym jest II poł. XIX w., wtedy losy zamku związane zostały z rodem Działyńskich oraz Czartoryskich. Obecny wygląd zamku zawdzięczamy w większości Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, która przebudowała go inspirując się zamkami znad francuskiej Loary ale również nawiązując do jego przeszłości i rodu Leszczyńskich. Po przebudowie zamkowe mury stały się „domem” dla jednej z największych kolekcji dzieł sztuki w Polsce, która dzięki woli hrabiny została udostępniona w formie muzeum. Niestety wybuch II wojny światowej sprawił, że bezpowrotnie straciliśmy część tego dziedzictwa.

Opis powstał dzięki Panu Mateuszowi

Scroll to Top
Skip to content