1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Zespołu dworsko-parkowego w Kruszynie

1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Zespołu dworsko-parkowego w Kruszynie – to efekt podpisanej dziś umowy między Fundacją i Gminą Sicienko na dofinansowanie rewaloryzacji tego zabytkowego obiektu, który zwyciężył w konkursie Nasz Zabytek w województwie kujawsko – pomorskim.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Sicienka, Kruszyna i okolic, otwartości na współpracę władz Gminy Sicienko i dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz grantowi od Fundacji Most the Most, Zespół dworsko-parkowy w Kruszynie nie tylko odzyska dawną świetność, ale także będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

Przypomnijmy, że I Konkurs w województwie kujawsko-pomorskim został ogłoszony pod koniec października 2021 r. Podczas trwającego 4 tygodnie (29.10.2021-26.11.2021) naboru Fundacja otrzymała ponad 327 zgłoszeń na 34 zabytkowe obiekty. Zwyciężył Zespół dworsko – parkowy w Kruszynie. W  II  konkursie – na wybór funkcji społecznej zabytku – mieszkańcy Sicienka, Kruszyna i okolic ponownie aktywnie się zaangażowali i zgłosili wiele ciekawych pomysłów na jego wykorzystanie.

Nowa funkcja społeczna Zespołu dworsko-parkowego w Kruszynie

Po podpisaniu umowy Fundacja Most the Most przekaże Gminie Sicienko grant na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Zespół dworsko – parkowy w Kruszynie, który na co dzień jest siedzibą Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jeszcze szerzej otworzy się dla lokalnej społeczności. Dzięki remontowi budynku i zagospodarowaniu pomieszczeń w przyziemiu szkoły powstanie tam m.in. :

 • Klub Młodego Twórcy – miejsce wspierające rozwój pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży,
 • Centrum Wolontariatu,
 • Siedziba lokalnych stowarzyszeń – Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start”, OSP, Rady Rodziców SP Kruszyn,
 • Harcówka – miejsce do dyspozycji harcerzy, którzy działają bardzo aktywnie w lokalnym środowisku.

Ponadto Gmina Sicienko oraz Szkoła Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie zobowiązała się do organizowania dla lokalnych społeczności co najmniej 9 działań cyklicznych w roku przez 7 lat obowiązywania umowy z Fundacją Most the Most. Będą to m.in.:

 • warsztaty i spotkania integrujące osoby pełnosprawne z osobami z niepełnosprawnością,
 • spektakle teatralne – Kruszyńskie impresje teatralne,
 • warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży,
 • wydarzenie i wystawy poświęcone historii i współczesności okolicy – spotkania przedstawicieli starszego i młodszego pokolenia, spotkania z osobami badającymi historię lokalną,
 • sportowe potyczki rodzinne,
 • bieg charytatywny „Bez barier” przygotowany przez Stowarzyszenie „Dobry Start”, przy współpracy uczniów szkoły oraz jej absolwentów,
 • Jarmark kruszyński promujący twórczość lokalnych artystów i lokalne wyroby kulinarne.

Gratulacje dla lokalnych bohaterów

Fundatorem Fundacji Most the Most jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspiera budowanie zaangażowania społecznego m.in. wokół takich inicjatyw jak konkurs Nasz Zabytek.

– Fundacja Most the Most inicjuje zaangażowanie mieszkańców mniejszych i większych miejscowości i wpiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby. Zależy nam, by wspólnie z mieszkańcami i dla nich, razem z samorządem ratować lokalne zabytki i tworzyć w nich miejsce, w którym każdy będzie się mógł rozwijać, realizować, integrować lub odpoczywać. To ma być przestrzeń, w której mieszkańcy będą się czuć u siebie, gdyż to właśnie dzięki ich zaangażowaniu Zespół dworsko – parkowy w Kruszynie zwyciężył w naszym konkursie. To oni mogą czuć się dziś lokalnymi bohaterami. Gratulujemy Wam wiary w sukces, energii i dziękujemy za Wasze zaangażowanie oraz troskę o lokalne dziedzictwo – podkreśliła podczas uroczystości Brygida Ślabska, Prezes Zarządu Fundacji Most the Most.

Piotr Chudzyński , wójt Gminy Sicienko podkreślił natomiast, że wygrana w Konkursie Nasz Zabytek i grant od Fundacji Most the Most znacząco przyspieszy dotychczasową rewaloryzację kruszyńskiego zabytku.  

–  Do tej pory opieraliśmy prace o środki własne i niewielkie dotacje zewnętrzne. Milionowe wsparcie jakie mamy otrzymać z Fundacji Most the Most wprowadza pewien przełom w przywróceniu tego zabytku do dawnej świetności. Warto też zaznaczyć, że poza wartością materialną tego wydarzenia, środki te pozwolą na znalezienie dachu nad głową wielu organizacjom działającym w sołectwie Kruszyn, które aktywnością swoich członków przyczyniły się do wygrania konkursu i pozyskania tak ogromnej dotacji – zaznaczył podczas uroczystości Piotr Chudzyński.

Zespół  dworsko – parkowy  w Kruszynie – WIĘCEJ

Scroll to Top
Skip to content