Dziękujemy za ponad 140 zgłoszeń w konkursie na pomysł funkcji społecznej Dworu w Niećkowie i Pałacu w Kiełczynie

zdjęcia prezentujące dwór w Niećkowie, Pałac w Kiełczynie; informacja o ponad 140 zgłoszeniach pomysłów

Ponad 140 zgłoszeń – to wynik pilotażu II Konkursu Nasz Zabytek w województwie podlaskim i dolnośląskim. Podczas trwającego 3 tygodnie naboru zgłoszeń, lokalne społeczności przesyłały nam swoje pomysły na funkcję społeczną Dworu w Niećkowie na Podlasiu (104 zgłoszenia) i Pałacu w Kiełczynie na Dolnym Śląsku (38 zgłoszeń). Oba te obiekty zwyciężyły w pilotażu I Konkursu Nasz Zabytek.

Zaangażowanie lokalnych społeczności – kluczem do realizacji projektu

Od początku pilotażu konkursu „Nasz Zabytek” przekonujemy, że udział w tej inicjatywie to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, które będą miały pozytywny efekt dla lokalnej społeczności. Fundacji Most the Most zależy na wyzwoleniu energii i potencjału, który drzemie w każdym z nas.

I tak się dzieje. Pokazały to spotkania, w których miały okazję wziąć przedstawicielki naszej Fundacji. Zostały one zorganizowane przez właścicieli zwycięskich zabytków – Urząd Gminy Dzierżoniów i Starostwo Powiatowe w Grajewie. Otwartość i gotowość do współpracy właścicieli zabytków to kolejne ważne ogniwo realizacji konkursu „Nasz Zabytek”.

Spotkania pozwoliły Fundacji na nawiązanie relacji zarówno z mieszkańcami, jak i właścicielami zabytków. Wymiana pomysłów, potrzeby mieszkańców, idea konkursu i odpowiedzialność społeczna – to główne obszary naszych rozmów. Spotkania potwierdziły, że wśród mieszkańców jest potrzeba i chęć oddolnej współpracy a otwartość samorządów i wsparcie Fundacji Most the Most są solidnym fundamentem do przywrócenia świetności zgłoszonych zabytków i oddania ich do użytkowania lokalnym społecznościom.

Co dalej?

Fundacja Most the Most analizuje zgłoszone pomysły biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Wprowadzenie ich w życie będzie odpowiedzią na potrzeby lokalnych społeczności. Równie istotna będzie opinia Właściciela zwycięskiego zabytku oraz niezbędna akceptacja konserwatora zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umów z właścicielami zwycięskim zabytków Fundacja przyzna dofinansowanie na ich rewaloryzację i dostosowanie do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Wysokość dotacji sięgnie nawet 1 000 000 PLN.

O pilotażu

Przypomnijmy, że Dwór w Niećkowie na Podlasiu i Pałac w Kiełczynie na Dolnym Śląsku zostały wybrane w pilotażu I Konkursu Nasz Zabytek spośród 68 zgłoszonych zabytków (zgłoszone obiekty można obejrzeć na mapie zabytków na stronie Fundacji Most the Most: https://mostthemost.pl/mapa-zabytkow/).

Następnie mieszkańcy Niećkowa, Kiełczyna i okolic przez 3 tygodnie – od 27 września do 18 października – mogli zgłaszać swoje pomysły na funkcję społeczną zabytków.

Scroll to Top
Skip to content