Rusza Konkurs „Mocarzy Sztuki”


Nadszedł czas na kolejny etap kampanii „Mocarze Sztuki”, którego celem jest wyłonienie maksymalnie pięciu muzealiów, które otrzymają dofinansowanie na przeprowadzenie prac konserwatorskich w wysokości do 20 tysięcy złotych. O zwycięskich pięciu muzealiach zdecydują lokalne społeczności wysyłając swoje głosy na wybrane muzealia w organizowanym przez naszą Fundację Konkursie.

Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem ankiety opublikowanej na stronie internetowej Fundacji:

https://www.webankieta.pl/ankieta/924654/mocarze-sztuki.html.

Konkurs zaplanowano od 12 maja do 11 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich etapów kampanii „Mocarze Sztuki” znajdują się na stronie Fundacji Most the Most: https://mostthemost.pl/mocarze-sztuki/

Wierzymy, że kampania „Mocarze Sztuki” przyczyni się do ochrony wielu cennych muzealiów, które są nieodłącznym elementem naszej historii i tożsamości narodowej.
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w kolejnych etapach kampanii.

Scroll to Top
Skip to content