Jest wiele dzieci, które lubią śpiewać, ale …


Jest wiele dzieci, które lubią i potrafią śpiewać. Nie wszystkie jednak mają możliwość swoje umiejętności wokalne trenować pod okiem profesjonalnych edukatorów, a następnie prezentować na scenie, w teatralnym anturażu i co najważniejsze przed znaną, lubianą i bardzo życzliwą publicznością.

Taką okazję miały ostatnio dzieci z czterech chórów programu Most the Music. W okresie świątecznym i noworocznym odbyły się rodzinne, koncerty świąteczne w gminach Kruszyn, Uniejów, Niećkowo i Kiełczyn. Wszystkie cztery gminy wygrały w pierwszej edycji Konkursu  „Nasz Zabytek”.

Na widowni zasiadali rodzice, bliscy i znajomi dzieci należących do chórów. Obecni byli też przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w powołanie i pracę chórów. Oczywiście nie zabrakło zespołu fundacji Most the Most i przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Każdemu koncertowi towarzyszyło dużo wrażeń, wzruszeń i podziw dla talentu oraz zaangażowania małych chórzystów.

Celem programu Most the Music jest m.in. wzmacnianie u dzieci poczucia przynależności do grupy i poczucia sprawczości, budowa umiejętności pracy w zespole i zachęcanie do otwartości. Organizowane w ramach programu koncerty wspierają proces integracji międzypokoleniowej w lokalnych społecznościach.

Świąteczne koncerty były też doskonałą okazją do podsumowania pierwszego, intensywnego kwartału pracy chórów. W nowym semestrze szkolnym dzieci zaczną pracę nad zupełnie nowym repertuarem, przygotowanym specjalnie dla nich przez dyrektora artystycznego programu – Adama Sztabę.

Scroll to Top
Skip to content