Podsumowanie roku 2023 w Fundacji Most the Most


2023 rok był pełen różnorodności i wyzwań dla Fundacji Most the Most. Wypełniły go wzruszające chwile i inspirujące spotkania. Z sukcesem zrealizowaliśmy wiele istotnych zadań. Oto one!

Konkurs Nasz Zabytek

Zorganizowaliśmy 4 edycje Konkursu Nasz Zabytek w 16 województwach, w tym:

 • 16 konkursów na wybór zabytku we wszystkich województwach,
 • 12 konkursów na wybór funkcji społecznej dla zabytków.
 • Mamy 18 podpisanych umów o granty (łącznie od początku Konkursu podpisaliśmy już 28 umów),
 • Wzięliśmy udział w 12 spotkaniach z mieszkańcami. Zachęcaliśmy podczas nich do głosowania na funkcje społeczne zwycięskich zabytków.
 • 7051 mieszkańców wzięło udział w I Konkursie Nasz Zabytek i zgłosiło 557 zabytków.
 • Otrzymaliśmy 937 zgłoszeń z propozycjami funkcji społecznych dla zwycięskich zabytków.
 • Zorganizowaliśmy 10 koncertów muzyki klasycznej dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca.

Program Most the Music

 • W czerwcu zorganizowaliśmy wielki Koncert Finałowy. Wystąpiło w nim 100 młodych chórzystów z pilotażowej edycji programu. Ich występ podziwiało około 600 widzów.
 • Po sukcesie pilotażu, finansujemy działalność 8 chórów dziecięcych i młodzieżowych, z Adamem Sztabą jako Dyrektorem Artystycznym.
 • W programie bierze udział 200 młodych chórzystów.
 • Odbyło się 8 koncertów rodzinnych w nowej edycji programu. Wzięło w nich udział ponad 1500 osób.

Kampania Mocarze Sztuki

 • 57 muzeów wzięło udział w pierwszej edycji programu Mocarze Sztuki.
 • 79 dzieł sztuki zgłoszono do programu.
 • 10 dzieł sztuki przeszło do II etapu, czyli konkursu online.
 • Oddano 2 816 głosów w konkursie internetowym.
 • 5 dzieł sztuki otrzymało dofinansowanie na prace konserwatorskie.

Ogólnopolski Konkurs Muzyki Improwizowanej „Współbrzmienia”

 • 146 zespołów i solistów zgłosiło się do konkursu.
 • 80 uczestników przeszło do drugiego etapu.
 • W trzecim etapie oddano 14 073 głosy online przez społeczności lokalne.
 • 17 solistów i zespołów (blisko 60 osób) zakwalifikowało się do piątego etapu.
 • 5 finalistów zostało wyróżnionych i nagrodzonych.

Dziękujemy naszym wszystkim Partnerom za zaangażowanie.
Bez Was nie byłoby tych sukcesów!

Zespół Fundacji Most the Most
Scroll to Top
Skip to content