Ponad 150 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej dawnego magazynu solnego w Nowej Soli, „Murowanica” w Moskorzewie i dawnej synagogi w Barczewie

152 zgłoszenia – to wynik II Konkursu Nasz Zabytek w województwie lubuskim, świętokrzyskim i warmińsko – mazurskim. Podczas trwającego 3 tygodnie naboru zgłoszeń (16.05- 06.06.2022) lokalne społeczności przesyłały nam swoje wspaniałe pomysły na nową funkcję społeczną:

  • Dawnego magazynu solnego w Nowej Soli – 72 zgłoszenia,
  • „Murowańca” w Moskorzewie – 27 zgłoszeń,
  • Dawnej synagogi w Barczewie – 53 zgłoszeń.

Obiekty te zwyciężyły w I Konkursie Nasz Zabytek, a ich właściciele otrzymają od naszej Fundacji grant w wysokości 1 000 000 PLN – na  rewaloryzację i dostosowanie zabytków do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Znów jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania mieszkańców  i otrzymanych od nich pomysłów.

Pomysł na zabytek

Miejsce spotkań i aktywizacji dzieci, młodzieży oraz seniorów, wystawy lokalnych twórców, sala koncertowa, spotkania autorskie, przedstawienia teatralne czy projekcje filmowe, izba pamięci, Fabryka Kultury, stały punkt informacji turystycznej. To tylko kilka przykładów pomysłów zgłoszonych przez lokalne społeczności dla dawnego magazynu solnego w Nowej Soli, tzw. „Murowańca” w Moskorzewie i dawnej synagogi w Barczewie.

Co dalej?

Zgłoszone pomysły pokazują potrzeby lokalnych społeczności. Fundacja wszystkie je przeanalizuje, a ostatecznego wyboru dokona wspólnie z właścicielami  zwycięskich zabytków, po zasięgnięciu opinii  konserwatora zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umów na wypłatę grantu, Fundacja przyzna dofinansowanie na ich rewaloryzację obiektów oraz dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji społecznych.

Budujemy zaangażowanie!

Lokalne społeczności w kolejnych województwach przekonały się, że wzięcie udziału w konkursie Nasz Zabytek ma sens. Zgłaszający mogą czuć się dumni ze swojego działania, gdyż to właśnie dzięki nim zabytki z Nowej Soli, Barczewa i Moskorzewa zwyciężyły w I Konkursie. Udział w II Konkursie i zgłoszenie pomysłów na nową funkcję zabytków był dla nich kolejną szansą na wyartykułowanie swoich marzeń i potrzeb. Aktywna postawa mieszkańców oraz otwartość i gotowość na współpracę właścicieli zabytków to klucz do realizacji wartościowych projektów. Razem tworzymy znakomite warunki do przywrócenia świetności zgłoszonych zabytków oraz do realizacji wspaniałych inicjatyw społecznych.

O Konkursie Nasz Zabytek  

Przypomnijmy, że dawny magazyn solny w Nowej Soli, tzw. „Murowaniec” w Moskorzewie i dawna synagoga w Barczewie zwyciężyły w I Konkursie Nasz Zabytek w województwach: lubuskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. W trakcie trwającego 4 tygodnie naboru (7.02-7.03.2022 r.) otrzymaliśmy od mieszkańców tych województw ponad 1200 zgłoszeń na 126 zabytków. Zgłoszone obiekty, które spełniły kryteria konkursu, można obejrzeć na mapie zabytków.  

Fundacja Most the Most przeprowadziła już 4 edycje konkursu Nasz Zabytek w 10 województwach budując konkretne i wymierne zaangażowanie społeczne:

  • ponad 3500 zgłoszeń zabytków od mieszkańców
  • ponad 350 zgłoszonych zabytków
  • prawie 500 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej zwycięskich zabytków

Aktualne informacje o konkursie oraz harmonogram kolejnych edycji znajdziesz w zakładce „Nasz Zabytek”.

Scroll to Top
Skip to content