Uroczyste przecięcie wstęgi. Pałac w Kiełczynie powraca do świetności i wita pierwszych gości!


Czas na dobre wiadomości – prace rewaloryzacyjne w Pałacu w Kiełczynie zostały zakończone, a kilka dni temu mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystości przecięcia wstęgi, co oficjalnie otworzyło Pałac dla mieszkańców.

To już druga udana rewaloryzacja obiektu, który zwyciężył w konkursie „Nasz Zabytek” i otrzymał od Fundacji Most the Most dofinansowanie na przystosowanie zabytku do nowych funkcji społecznych.

Pałac w Kiełczynie zdobył I miejsce na Dolnym Śląsku w pilotażu konkursu „Nasz Zabytek” organizowanym przez Fundację Most the Most. Właściciel Pałacu, Gmina Dzierżoniów otrzymał 1 mln zł w ramach grantu na dofinasowania prac rewaloryzacyjnych i nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 3 948 426 zł.

Zrewaloryzowany obiekt będzie teraz służył jako punkt informacji turystycznej, izba regionalna oraz punkt biblioteczny z czytelnią. Dodatkowo, pałac stanie się przestrzenią dla działalności lokalnych stowarzyszeń oraz miejscem organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Powązka, Prezes naszej Fundacji Most the Most Brygida Ślabska, Przewodniczący Rady Fundacji Mostthe Most oraz Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Robaczyński jak również Sołtys Kiełczyna Tadeusz Józefiak. W wydarzeniu uczestniczyli czołowi przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, placówek oświatowych, sołtysi, sami mieszkańcy oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest Fundatorem Fundacji Most the Most.

Podczas uroczystości otwarcia, zgromadzeni Goście wysłuchali mini koncertu Chóru Dziecięcego Most the Music, po którym wystąpił światowej sławy pianista, Filip Wojciechowski.  Artysta został zaproszony przez Fundację Most the Most przy współpracy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Ostatnim punktem programu był pokaz mody pod tytułem „Wyjątkowe dziewczyny z wyjątkowej gminy”. Modelkami były mieszkanki Gminy Dzierżoniów, które wystąpiły w strojach stworzonych na odbywające się corocznie „Marcowe Kobieterie”. Co to takiego „Marcowa Kobieteria”? – zachęcamy do kontaktu z Gminą😊 Warto tu zaznaczyć, że jest to niebanalny i niezwykle wartościowy projekt budujący zaangażowanie społeczne w Gminie.

Jako Fundacja, która przekazała grant na rewaloryzację Pałacu, czujemy wielką radość z bycia częścią tego niezwykłego wydarzenia. Składamy podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces rewaloryzacji Pałacu w Kiełczynie: lokalnej społeczności za zaangażowanie i troskę o wspólne dziedzictwo narodowe, Wykonawcy prac rewaloryzacyjnych, Panu Zbigniewowi Ciereszyńskiemu, który z pieczołowitą starannością zadbał o „efekt WOW”, Starszej Inspektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Pani Marii Ptak, która otoczyła Pałac swoją opieką. Wyrazy uznania kierujemy przede wszystkim do Gminy Dzierżoniów, do Pana Marka Chmielewskiego, Wójta Gminy Dzierżoniów, do Pani Jolanty Zarzeki, Zastępcy Wójta oraz do Pani Kamili Wegner Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Dzierżoniów za owocną współpracę i podjęcie się trudu doprowadzenia rewaloryzacji do szczęśliwego końca.  

Zapraszamy Państwa do śledzenia Konkursu Nasz Zabytek i świętowania z nami kolejnych takich uroczystości – wspólnie możemy więcej, a nawet najwięcej😊

Scroll to Top
Skip to content