Wielokulturowa mozaika Warmii. Poznaj książkę, która pielęgnuje historię i tożsamości.


Warmia przez stulecia była domem dla społeczności o różnorodnych korzeniach i przekonaniach religijnych. Dziś warto pielęgnować tę bogatą historię. To wzmacnia w mieszkańcach poczucie przynależności do tego unikalnego miejsca i nadaje głębokie znaczenie lokalnej wspólnocie. W tym duchu Fundacja Most the Most wsparła wydanie „Żydów na Warmii”. Książki autorstwa Joanny Sobiesiak-Wańkowskiej. To wsparcie podkreśla wartość ochrony naszego dziedzictwa.

Książka ta została uroczyście zaprezentowana 22 marca w Europejskim Centrum Kultury w Barczewie, pod patronatem Starosty Olsztyńskiego, Andrzeja Abako, oraz burmistrza Barczewa, Andrzeja Maciejewskiego. W programie znalazły się przemówienie autorki, wykład profesor Ruth Leiserowitz oraz dyskusja na temat rewitalizacji Synagogi w Barczewie.

Joanna Wańkowska-Sobiesiak, autorka książki i doświadczona dziennikarka, która ma na swoim koncie wiele publikacji poświęconych mniejszościom narodowym Warmii i Mazur, opowiada o życiu żydowskich mieszkańców regionu, począwszy od 1812 roku. Jej najnowsze dzieło, oparte na bogatych źródłach i przypisach, zamyka wywiad z Ottonem Tuszyńskim, świadkiem spalenia synagogi w Olsztynie, który pragnie przekazać prawdę dla przyszłych pokoleń.

Nad zawartością naukową książki czuwała prof. dr hab. Ruth Leiserowitz z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, która podczas spotkania w Barczewie podzieliła się swoimi badaniami nad historią żydowską na Warmii, zwracając uwagę na to, jak wiele jeszcze przed nami nieodkrytych faktów.

Starosta Andrzej Abako wyraził wdzięczność za dokładne badania historii regionu i omówił prace nad odnową synagogi w Barczewie, teraz pod opieką samorządu Powiatu Olsztyńskiego. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Most the Most, samorządu, oraz funduszy rządowych i lokalnych, synagoga ma szansę stać się ważnym miejscem kulturowym, z nadzieją na otwarcie nowego rozdziału w jej historii już tej jesieni.

Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli dyplomatycznych, samorządowych, duchownych różnych wyznań, a także osób z kręgów nauki, kultury i mediów. Uczestnicy mieli okazję posmakować tradycyjnych żydowskich potraw, przygotowanych przez miejscową szkołę.

Scroll to Top
Skip to content